Konta oszczędnościowe i lokaty nie dają zarobić? Pomyśl o IKE oraz IKZE – zyskaj przez ulgi podatkowe!

Martwi Cię nędzne oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych po tegorocznej obniżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej? Prawda jest taka, że ten manewr dał ostro po kieszeni wszystkim Polakom, którzy gromadzili tak oszczędności. Od czasu ogłoszenia decyzji RPP oprocentowanie depozytów sukcesywnie maleje. Obecnie sytuacja nie jest różowa, a oferowane przez banki odsetki wynoszą mniej niż 1% w skali roku! Rekordziści (w negatywnym tego słowa znaczeniu) “kuszą” oprocentowaniem na poziomie 0,01%… Co robić w takiej sytuacji, jeśli nie chcemy, by inflacja i podatek od zysków kapitałowych “zjadały” nasze oszczędności? Co robić, jeśli nie czujemy się na siłach, by aktywnie inwestować na giełdzie, w kruszce czy waluty? Spokojnie. Moja propozycja brzmi: zadbaj o oszczędności w perspektywie długoterminowej. Jeśli dotychczas nie korzystałaś z IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), to dobry moment, by się nimi zainteresować. Dzięki IKZE możesz zyskać nawet do 2007,17 zł dzięki preferencjom podatkowym za ten rok! W jaki sposób? Czytaj dalej, a zobaczysz 🙂

UWAGA. W tym wpisie znajdziesz link afiliacyjny 🙂
W treści tego wpisu znajdziesz moje polecenie - link do wniosku o otwarcie IKZE w Generali Investments TFI. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się za jego pośrednictwem skorzystać z ich usług, mam szansę na otrzymanie od tego dostawcy prowizji. Polecam IKZE w GI TFI z uwagi m.in. na jego efektywność - fundusze dostępne w ramach ich IKE i IKZE od wielu lat wypracowują bardzo dobre wyniki i zajmują miejsce na podium w czołowych rankingach, np. serwisu analizy.pl .

Jeśli zechcesz skorzystać z tego linka, będzie mi niezmiernie miło - w jakiś sposób zwróci mi się trud, jaki włożyłam w napisanie artykułu.

Życzę pożytecznej lektury!

Dlaczego warto rozważyć przystąpienie do IKE i IKZE?

Powodów jest kilka, a wspomniane niskie oprocentowanie depozytów to tylko jeden z nich.

Z powodu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa nastały niepewne czasy. W związku z tym dywersyfikacja portfela oszczędnościowo-inwestycyjnego jest jedną ze strategii, która może nam zapewnić minimalizację ryzyka.

Rozkładając nasze pieniądze pomiędzy różne instrumenty i produkty finansowe sprawiamy, że nawet jeśli jeden czy dwa spośród nich zanotują straty, możemy je zredukować zyskami odnotowanymi na innych.

Jednym z elementów wspomnianej dywersyfikacji może stać się dla nas skorzystanie z rozwiązań typu IKE czy IKZE.

Kolejnym istotnym powodem dla rozważenia tej opcji jest zaadresowane także w powyższym cytacie kwestia wysokości przyszłych emerytur.

Kobiety powinny zainteresować się tym tematem szczególnie!

Choć zdajemy sobie sprawę z faktu, że za kilkadziesiąt lat emerytury będą bardzo niskie, to problem ten najbardziej uderza w nas, kobiety. Składa się na to kilka czynników:

 • Luka płacowa – według badań Eurobarometru, kobiety w Unii Europejskiej zarabiają o 16,2% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, posiadając podobny – a niejednokrotnie większy – wachlarz kompetencji i dokonań. W Polsce, według danych GUS, kobiety otrzymują o 20% niższe wynagrodzenie od mężczyzn za tę samą pracę. Czy nam się to podoba, czy nie, dyskryminacja płacowa ze względu na płeć nie jest zjawiskiem, które zniknie z dnia na dzień. Trzeba jego ryzyko wkalkulować w swoje oczekiwania emerytalne.
 • Przerwy w aktywnym uczestnictwie w rynku pracy – spowodowane np. urlopami związanymi z macierzyństwem czy opieką nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi w rodzinie. To kobiety głównie decydują się w razie choroby najbliższych zrezygnować ze swojej kariery. Przerwy w świadczeniu pracy odbijają się negatywnie na wysokości zarobków kobiet w perspektywie całego ich życia zawodowego. Jakby tego było mało, to gdy wypadają z aktywnego rozwoju zawodowego, nie mają co liczyć na podwyżki i awanse i dynamiczny wzrost płac. A to po raz kolejny oznacza dla kobiet niższe emerytury.
 • Wcześniejsze przejście na emeryturę w porównaniu z mężczyznami – istotny czynnik, który odbija się negatywnie na przyszłych emeryturach kobiet. Żyjemy dłużej od mężczyzn, a krócej od nich pracujemy. Skoro żyjemy dłużej, to i dłużej korzystamy ze świadczeń emerytalnych… Ale przy tym dostajemy niższe od mężczyzn emerytury. Co oznacza, że często starość oznacza dla kobiet życie na skraju biedy – uwidacznia się to brutalnie w momencie, gdy śmierć zabiera partnerów życiowych.

W przypadku kobiet urodzonych w latach 80., świadczenie emerytalne wynieść może jedynie 20 % ostatniego wynagrodzenia!

IKZE ulga podatkowa - jakie korzyści podatkowe można uzyskać dzięki IKZE?
IKZE a ulga podatkowa w 2020 roku – jakie preferencje podatkowe zyskujemy przy korzystaniu z IKE i IKZE?

Czym jest IKE i IKZE? Krótka powtórka

O tym, czym jest Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (czyli IKZE) pisałam dokładnie w artykule Czym jest trzeci filar, czyli dodatkowe pieniądze na emeryturę. Zachęcam Cię do zapoznania się z nim, jeśli czujesz, że powinnaś nadrobić wiedzę w tym obszarze. Z artykułu dowiesz się też, czego musisz przypilnować w zakresie dokonywania wpłat, aby cieszyć się z korzyści płynących z tych rozwiązań.

W ramach aktualizacji danych ze wspomnianego wpisu dodam, jakie obecnie obowiązują limity wpłat na IKE i IKZE.

Otóż maksymalny roczny limit wpłat na IKE w 2020 r. wynosi 15 681 zł.

Natomiast maksymalny roczny limit wpłat na IKZE w 2020 r. wynosi 6 272,40 zł.

Ustawa o IKE oraz IKZE nie wskazuje na minimalną wymaganą wpłatę, a jedynie na powyższe limity. Niemniej jednak instytucje finansowe oferujące IKE oraz IKZE wymagają minimalnych wpłat, np. pierwszej wpłaty na poziomie 100 zł.

Tak samo, ustawa nie narzuca, czy wpłaty na IKE oraz IKZE mają być dokonywane miesięcznie, kwartalnie, raz w roku itp. Ewentualne wymogi tego typu mogą wynikać z umowy z instytucją finansową, która prowadzi nasze IKE / IKZE.

Jakie korzyści płyną z IKE oraz IKZE?

Upraszczając, można powiedzieć, że IKE i IKZE to swoiste “nakładki emerytalne” dla wielu oferowanych produktów finansowych, np.:

 • rachunków oszczędnościowych czy maklerskich,
 • obligacji Skarbu Państwa,
 • polis inwestycyjnych z UFK,
 • funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,

z pomocą których możesz przede wszystkich uzyskać korzyści podatkowe. Preferencje podatkowe to główny atut obu rozwiązań. Skoro teraz na rynku oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych sprawia, że nasze pieniądze tracą na wartości, zamiast się pomnażać, to dobry moment na zadbanie o swoją przyszłość emerytalną.

Co daje nam IKE pod kątem podatków? Normalnie od wypracowanego zysku odliczany jest podatek Belki w wysokości 19%. Dzięki IKE, jeśli spełnisz ustawowe warunki wypłaty, możesz uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych.

W przypadku IKZE możesz jeszcze bardziej skorzystać podatkowo. Wpłacając pieniądze na IKZE możesz obniżyć swój podatek PIT. Co roku, przez wszystkie lata odkładania środków na dodatkową emeryturę w ramach IKZE, możesz odliczyć swoje wpłaty od podstawy opodatkowania w rocznym PIT. Odliczysz je od:

 • DOCHODU – jeśli jesteś podatnikiem rozliczającym się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36) lub 19% podatkiem liniowym (PIT-36L).
 • PRZYCHODU – gdy jesteś podatnikiem opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Gdy przechodzisz na emeryturę i wypłacasz środki z IKZE, to kwoty tych wypłat podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W razie Twojej śmierci, wypłata może zostać zrealizowana na wniosek osoby uprawnionej. Dziedziczone środki z IKZE (podobnie jak z IKE) nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Jednak w takim wypadku osoba uposażona także będzie musiała zapłacić 10% podatku od zgromadzonej na IKZE (lub IKE) kwoty.

IKZE a ulga podatkowa 2020 – ile mogę zyskać przy rozliczaniu PIT?

Przy wypełnianiu rozliczenia podatku dochodowego w przyszłym, 2021 roku i zakładając, że osiągnęłaś w 2020 rok maksymalny możliwy pułap wpłat (czyli na IKZE powędrowało z Twojej kieszeni 6 272,40 zł), Twoja ulga podatkowa z IKZE za 2020 rok wyniesie:

 • Przy opodatkowaniu według skali progresywnej 17%:
  • 6272,40 * 0,17 = 1 066,31 zł
 • Przy opodatkowaniu według skali progresywnej 32%:
  • 6272,40 * 0,32 = 2 007,17 zł
 • Przy opodatkowaniu według skali liniowej 19%:
  • 6272,40 * 0,19 = 1 191,76 zł

Ciekawostka: od 2021 r. osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, będą mogły skorzystać z wyższego limitu. Stanowić on będzie 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

Pamiętaj!

Jeśli inwestycja w emeryturę z IKZE ma się Ci opłacić, nie wypłacaj pieniędzy przed ukończeniem 65 roku życia!

W takiej sytuacji nie możesz wypłacić częściowej kwoty, co jest możliwe przy IKE. W przypadku IKZE od razu otrzymujesz cały zgromadzony w nim kapitał.

Jeśli skusisz się na wypłatę środków z IKZE przed 65 rokiem życia, to ta przedwczesna wypłata zostanie potraktowana przez fiskus jako Twój dochód. Czyli zostanie on opodatkowany stawką PIT obowiązująca na rok dokonania tej wypłaty.

Nie tylko nie zyskasz wtedy na preferencjach podatkowych, ale możesz np. wpaść w kolejny, wyższy próg podatkowy i zapłacisz większy podatek… No nijak taki “interes” się nie kalkuluje. Dlatego przemyśl wszystkie za i przeciw wpłacaniu pieniędzy na emeryturę w IKZE, a jeśli już się na nie zdecydujesz – nie tykaj tych pieniędzy.

To już prawie koniec roku! Czy nie jest już za późno na otwarcie IKE lub IKZE?

Nie, masz jeszcze sporo czasu!

Jeśli masz zgromadzone nadwyżki finansowe i możesz pozostawić nienaruszoną Twoją finansową poduszkę bezpieczeństwa, pomyśl o dołączeniu IKE oraz IKZE do Twojego długoterminowego portfela oszczędnościowego.

A co, jeżeli nie masz wystarczającej kwoty, by pozwolić sobie teraz zarówno na IKE, jak i IKZE? W takiej sytuacji rozważ najpierw skorzystanie z IKZE.

Wykorzystaj jednorazową wpłatę na IKZE na koniec tego roku by zyskać przez odliczenie wpłat na IKZE od podatku.

W ten sposób korzyści płynące z tego ruchu odczujesz już w przyszłym roku, po rozliczeniu PITu.

Warto tym bardziej, że inne formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę, jak choćby Powszechne Programy Emerytalne (PPE) oraz Powszechne Programy Kapitałowe (PPK), nie pozwalają na skorzystanie z takiej ulgi podatkowej. IKZE pod tym względem jest wyjątkowe.

Chcę skorzystać z IKZE! Jaki produkt wybrać?

Przy wyborze najlepszego dla Ciebie rozwiązania w ramach IKZE odpowiedz sobie na pytania, czy:

 • chcesz samodzielnie zarządzać środkami na IKZE, znasz się na tym i masz na to czas?
  • Jeśli TAK, to dobrym wyborem będzie dla Ciebie prowadzenie IKZE w formie rachunku maklerskiego.
 • nie chcesz ponosić większego ryzyka i przejmować się, jak ktoś zarządza powierzonymi przez Ciebie środkami?
  • Jeśli TAK, to IKZE w banku w formie rachunku oszczędnościowego czy lokaty to opcja dla Ciebie – zwróć tylko uwagę, że tak ulokowany kapitał będzie wypracowywał niewielki zysk. Alternatywnie rozważ obligacje skarbowe.
 • chcesz mieć więcej niż na bezpiecznej lokacie lub rachunku oszczędnościowym, ale nie chcesz się osobiście angażować w wybór, w co i kiedy inwestować?
  • Jeśli TAK, rozważ fundusze inwestycyjne oferowane przez TFI.

Ja zdecydowałam się na ostatnią opcję, IKZE prowadzone w TFI

Dotychczas, od ponad 6 lat, korzystałam tylko z bezpiecznego rachunku IKE w banku. Postanowiłam, że pora wystartować z IKZE, ulga podatkowa płynąca z tego rozwiązania jest spora i stanowi ciekawą opcję na wzbogacenie długoterminowych oszczędności.

Mój wybór padł na IKZE, które zostało uznane przez portal analizy.pl za najbardziej efektywne zarówno w ostatnim, jak i zeszłorocznym rankingu. Jest nim IKZE w Generali Investments TFI – to mój link afiliacyjny, gdybyś zechciała skorzystać z ich oferty po lekturze tego wpisu. IKZE można u nich otworzyć online właśnie przez ten link, bez wychodzenia z domu. IKE zresztą też można otworzyć za pośrednictwem internetu.

W Generali Investments możesz dopasować sposób inwestowania środków w ramach IKZE do swojego charakteru i możliwości finansowych. Do wyboru są następujące warianty:

 • bezpieczny – min. 90% składu tego portfela stanowią papiery dłużne,
 • umiarkowany – większy udział papierów dłużnych w portfelu,
 • dynamiczny – większy udział akcji (stanowią ponad połowę składu portfela, a po ukończeniu przez Ciebie 58 lat ich alokacja wyniesie 35%),
 • indywidualny – w którym sama wybierasz fundusze do swojego portfela.

Jeśli chcesz poznać szczegóły usługi, przeczytaj regulamin. Jeśli masz problem z ocenieniem preferowanego wariantu alokacji, porozmawiaj z doradcą 🙂

To tyle na dzisiaj. W kolejnym wpisie o dodatkowej emeryturze budowanej z pomocą IKZE napiszę, co warto brać pod uwagę przy wyborze TFI zarządzającego naszym IKZE i IKE.

Daj znać w komentarzu, czy opisana w artykule ulga podatkowa w oparciu o IKZE była Ci znana? Czy wiedziałaś o możliwym zyskaniu na IKZE przez odliczenie od podatku w rozliczeniach PIT? Czy rozważałaś opcję skorzystania z preferencji podatkowych obejmujących IKE i IKZE w budowaniu swoich długoterminowych oszczędności w dobie niskich stóp procentowych? 🙂

Podobał Ci się ten wpis? Uważasz go za przydatny? Chcesz mnie wesprzeć?
Będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się nim ze znajomymi!
Nieco niżej znajdziesz przyciski do udostępniania artykułu w różnych serwisach internetowych. Dla Ciebie to jeden klik, który trwa chwilę, a dla mnie szansa na dotarcie z wartościowymi treściami do nowych odbiorców 🙂 DZIĘKUJĘ!

Zapraszam Cię też do polubienia bloga Kobiece Finanse na Facebooku oraz śledzenia go na Twitterze lub obserwowania na Instagramie. Jestem również obecna na platformie Pinterest.

Najbardziej zachęcam jednak do zapisania się na mój newsletter. Wtedy zawsze będziesz na bieżąco z nowymi wpisami, ciekawostkami, wartymi odnotowania wydarzeniami i poradami 🙂

Absolwentka germanistyki oraz informatyki i ekonometrii. Propagatorka idei edukacji finansowej. Pomaga kobietom zdobyć pewność siebie w obchodzeniu się z pieniędzmi, wspiera je w budowaniu własnej stabilności i niezależności finansowej. Autorka poradników "Pieniądze dla Pań" oraz "Kariera dla Pań". Zawodowo związana z branżą IT, gdzie pracowała jako twórczyni stron internetowych, kierowniczka projektów, scrum master i dyrektorka finansowa.

14 komentarzy do “Konta oszczędnościowe i lokaty nie dają zarobić? Pomyśl o IKE oraz IKZE – zyskaj przez ulgi podatkowe!”

 1. Coś w tym jest. Parę dni temu zajrzałem na moje konto w TFI i przecierałem oczy ze zdumienia, widząc 20 procent zysku w ciągu roku. Nieprawdopodobne, ale możliwe.

  Odpowiedz
 2. Od wielu lat korzystam z Twoich rad i wiedzy. Tym wpisem idealnie wpisałaś sie w moje aktualbe potrzeby i wewnętrzne rozkminy co z ” tą moją emerytyrą bedzie” 🤔🤪

  Odpowiedz
 3. Bardzo ciekawy, merytoryczny wpis. Muszę zgłębić temat jeszcze, zanim zdecyduję. Ale dzięki, że opisałaś ten temat. Chociaż się nie łudzę, że emeryturę kiedyś jakąś dostanę… 😉 Kasia

  Odpowiedz
 4. Niestety, czasy mamy takie, ze rzadzacy chca zdewaluowac dlug przez inflacje, obnizaja stopy procentowe i drukuja i spuszczaja helikopterami pieniadze, a ludzie, ktorzy kiedys rzetelnie oszczedzali, bo oprocentowanie lokat bankowych pozwalalo spac spokojnie w poczuciu, ze oszczednosci procentuja, dzisiaj rzeczywiscie trudno zwyklym szarym ludziom znalezc bezpieczna lokate dla swoich oszczednosci, tak zeby na niej nie stracic. Bo w tym momencie to chyba to jest najwieksza bolaczka. Oj dziwne mamy czasy

  Odpowiedz

Dodaj komentarz