Podatek giełdowy – jak rozliczyć podatek od zysków na giełdzie?

Podatek giełdowy

Benjamin Franklin sformułował znane i często parafrazowane stwierdzenie: “Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Tego drugiego nie da się również uniknąć na giełdzie 😉 Jeśli inwestujemy, to musimy wiedzieć, jak i kiedy odprowadzić należny podatek od zysków na giełdzie. I właśnie tym zagadnieniem zajmiemy się dzisiaj. Na potrzeby tego artykułu skupimy się na podatku związanym wyłącznie z inwestycjami na krajowej giełdzie – pomijamy zyski z inwestycji zagranicznych.

Czytaj dalej

Gdy nie chcesz walczyć z rynkiem… Czyli o co chodzi w tych słynnych ETF?

Co to jest ETF?

Dotychczas we wpisach z serii Szkoła Inwestowania Kobiecych Finansów koncentrowałam się na inwestowaniu aktywnym. Czyli takim, gdzie kupujemy akcje lub inne papiery wartościowe i samodzielnie dokonujemy na giełdzie transakcji kupna i sprzedaży. Sprawdzamy trendy, przeprowadzamy analizę fundamentalną czy też techniczną i na tej podstawie podejmujemy decyzje inwestycyjne. Celem naszych działań jest pokonanie rynku – uzyskanie lepszych wyników inwestycyjnych, niż większość inwestorów. Ale czy takie działanie na pewno jest opłacalne? Sprawdzimy dzisiaj, jaką mamy alternatywę.

Czytaj dalej

Wybrane strategie inwestycyjne w pigułce

Strategie inwestycyjne - przewodnik

Inwestowanie dywidendowe, któremu był poświęcony ostatni wpis, to jedna spośród wielu popularnych strategii inwestowania w akcje. Jakie są strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu? Czy istnieją bezpieczne strategie inwestycyjne? Od razu wyjaśnię, że NIE MA żadnej pewnej metody. Każdą strategię inwestowania na giełdzie musimy dopasować do swojego poziomu tolerancji ryzyka, dostępnego czasu i innych czynników. Dlatego dziś w pigułce opiszę kilka znanych strategii.

Czytaj dalej

Inwestowanie dywidendowe – na czym polega wypłata dywidendy?

Inwestowanie dywidendowe - co to jest dywidenda

Inwestujący na giełdzie oczekują od spółek tego, że będą się one rozwijać oraz generować zyski. Corocznie wypracowany przez firmę zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym może być wykorzystany na dwa sposoby. Po pierwsze, może zostać zatrzymany w firmie i reinwestowany – czyli przeznaczone na dalszy rozwój firmy. Np. zakup nowych maszyn, otwarcie nowej linii produkcyjnej, zwiększenie zatrudnienia, poszerzenie oferty produktowej itp. Po drugie, może być przeznaczony na dywidendy, które są wypłacane akcjonariuszom. I to właśnie temu drugiemu scenariuszowi przyjrzymy się dzisiaj. Czy i jakie korzyści daje nam inwestowanie w spółki dywidendowe?

Czytaj dalej

Analiza finansowa spółki – co nam powiedzą wskaźniki finansowe?

Analiza finansowa spółki - wskaźniki finansowe

Analiza finansowa, w tym analiza wskaźnikowa, stanowi jeden z etapów analizy fundamentalnej. Wielu inwestorów indywidualnych sięga do firmowych sprawozdań finansowych i sprawdza kluczowe dla nich wskaźniki. Analiza finansowa składa się z następujących elementów: analizy sprawozdań finansowych, ustalenia i oceny przepływów pieniężnych, analizy czynników wpływających na wynik finansowy, próby liczbowego ustalenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki: płynności, zadłużenia, efektywności itp. O analizie finansowej napisano liczne opasłe tomiska, więc nawet nie podejmuję się próby, by ją całą opisać w jednym artykule. Dlatego ograniczam się do omówienia kwestii, co składa się na sprawozdanie finansowe – czyli bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych. Zaprezentuję też wybrane wskaźniki finansowe, które możemy wyliczyć na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu..

Czytaj dalej

Co to jest prospekt emisyjny i jakie informacje można z niego pozyskać?

Prospekty emisyjny - co to?

Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czym jest i do czego możemy wykorzystać prospekt emisyjny. Z wpisu dotyczącego analizy fundamentalnej wiemy już, że przed zakupem akcji, powinno się daną spółkę dokładnie “prześwietlić” – pod względem finansów, branży, przedmiotu działalności, jakości zarzadzania firmą itp. Jeśli spółka w tych obszarach dobrze funkcjonuje, można uznać, że przeszła naszą wstępną selekcję i mamy zielone światło do uwzględnienia jej akcji w portfelu. Gdzie jednak możemy znaleźć skondensowane informacje do wstępnej selekcji? Odpowiedzi na kluczowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółki możemy poszukać właśnie w jej prospekcie emisyjnym.

Czytaj dalej

Analiza fundamentalna – technika doboru spółek do portfela

Analiza fundamentalna - jak wybrać spółki do portfela?

W poprzednich odcinkach cyklu Szkoła Inwestowania Kobiecych Finansów zrozumieliśmy zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz udało się nam ustalić osobiste kryteria wyboru najlepszego dla nas rachunku maklerskiego. Pora więc wykonać kolejny krok: wybrać pierwsze spółki do naszego portfela inwestycyjnego. Gdy piszę te słowa, na GPW notowanych jest w sumie 425 spółek. Jak w tym gąszczu znaleźć odpowiednie spółki? Możemy tego dokonać, wspierając się kilkoma technikami selekcji spółek. Dzisiaj poznamy pierwszą z nich, a jest nią analiza fundamentalna.

Czytaj dalej