Czym są taryfy prądu? Jaką taryfę wybrać, by uzyskać niższe rachunki za prąd?

W dzisiejszym wpisie kontynuuję tematykę kosztów energii elektrycznej. Poprzednio zajęłam się obowiązującymi cenami prądu za 1 kWh oraz tym, jak samodzielnie oszacować zużycie i koszt prądu. Podsumowałam, jakie opłaty prócz zużytej energii czynnej składają się na koszt całkowity widniejący na rachunku. Wspominałam wówczas, że na wysokość naszych rachunków wpływają także inne czynniki, w tym taryfa energii elektrycznej, z której korzystamy. Dlatego taryfy prądu to zagadnienie, nad którym wspólnie się dziś pochylimy. Skupię się głównie na taryfach dedykowanych gospodarstwom domowym. Pominę omówienie grup taryfowych kierowanych do firm i dużych zakładów produkcyjnych.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest taryfa prądu?
 • Czy da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, która taryfa prądu jest najtańsza?
 • Co kryje się pod oznaczeniami taryf energii elektrycznej?
 • Jakie są dostępne grupy taryf energetycznych dla gospodarstw domowych?
 • Jak samodzielnie sprawdzić, która taryfa energii elektrycznej jest dla nas najlepszym wyborem?
 • Jak zmienić grupę taryfową u sprzedawcy prądu?

Czym są taryfy prądu i według jakich kryteriów się je dzieli?

Taryfy prądu (można też spotkać nazewnictwo: taryfy energetyczne, taryfy energii elektrycznej) to po prostu plany cenowe, według których sprzedawcy energii elektrycznej oferują nam prąd. Przedstawiają stawki za kilowatogodziny energii elektrycznej i dodatkowe opłaty, które składają się na ostateczną kwotę na rachunku.

Obok taryfy prądu funkcjonuje także pojęcie grupy taryfowej. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503), “grupa taryfowa” to inaczej grupa odbiorców m.in. kupujących prąd, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.

Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest w zależności od poziomu kosztów, które ponosi przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczenie prądu do tych odbiorców. Podziału dokonuje się na podstawie kryteriów:

 • poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania prądu;
 • wartości mocy umownej;
 • systemu rozliczeń;
 • liczby stref czasowych,
 • typu odbiorcy usługi (gospodarstwo domowe, zakład produkcyjny itd.).

Którą taryfę prądu wybrać, która jest najtańsza?

Zanim przejdę do omawiania poszczególnych grup taryfowych, należy się ci słowo wyjaśnienia. Otóż nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, która taryfa jest najlepszym, najtańszym rozwiązaniem. Po prostu nie ma na nie uniwersalnej odpowiedzi.

Gdy w dalszej części artykułu natkniesz się na sekcje typu “dla kogo taryfa XYZ jest dobrym pomysłem” – są to prawdopodobne scenariusze i najczęstsze rekomendacje. Nie są to definitywne, gotowe recepty, które należy przyjąć bez refleksji za pewniaka.

Wszystko dlatego, że każde mieszkanie, każdy dom jest inny. Posiadamy odmienne wyposażenie, sprzęty elektryczne itp. Ponadto każdy z domowników ma różne przyzwyczajenia dotyczące korzystania z urządzeń elektrycznych.

A to nie koniec zmiennych, które należy brać pod uwagę. O zużyciu prądu, a w konsekwencji o kwocie na rachunku, decydować mogą też niebezpośrednio takie czynniki, jak ustawienie budynku względem stron świata, ekspozycja okien na słońce czy użyte materiały budowlane! Zwłaszcza, gdy ogrzewamy dom na prąd.

Raczej próżno szukać gospodarstwa domowego, które ma jota w jotę identyczny z twoim schemat zużycia prądu w ciągu dnia i nocy.

Dlatego zajmę się omówieniem różnic między poszczególnymi taryfami energii elektrycznej oraz ogólnymi wskazówkami, kiedy dane rozwiązanie sprawdza się zwykle najlepiej. Natomiast w celu dokonania ostatecznego wyboru musisz samodzielnie przeanalizować swój schemat korzystania z prądu i zużycia energii elektrycznej.

Zwróć też uwagę na fakt, że cenniki, na których operuję w artykule, uwzględniają wyłącznie koszt energii czynnej! By poznać koszt całkowity, należy do nich doliczyć dodatkowe opłaty (dystrybucyjne, składnik stały itd.), a te u Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) kształtują się różnie.

Z jednej strony możemy więc zaoszczędzić na niższej cenie za samą energię elektryczną. Ale znów z drugiej strony efekt tej obniżki może okazać się pozorny, bo zniwelować go mogą inne składowe do uwzględnienia na rachunku.

Przeczytaj więcej na ten temat:

Należy ci się jeszcze jedno wyjaśnienie. Gdy omawiam poszczególne grupy taryfowe, często powołuję się na przykład cen, godzin i ogółem zapisów regulaminu z Tauronu. Z usług tego sprzedawcy sama korzystam. Operowanie więc na jego przykładzie jest dla mnie wygodne.

Taryfy energii elektrycznej – co oznaczają skróty nazw taryf energetycznych?

Jeśli skrót taryfy prądu wygląda dla ciebie jak zaszyfrowana wiadomość, to nie mylisz się. Jest to specjalny kod, w którym każda cyfra i litera ma konkretne znaczenie. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak złamać “szyfr” każdej taryfy.

Co oznacza skrót taryfy prądu? Schemat
Jak odczytać skrót nazwy taryfy energetycznej?

Grupy odbiorców taryfy prądu – możliwe oznaczenia

 • A – grupa odbiorców wymagających wysokiego napięcia, czyli duże przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne.
 • B – grupa odbiorców zasilana prądem o średnim napięciu, czyli małe i średnie firmy produkcyjne i duże obiekty hotelowe.
 • C – grupa odbiorców potrzebujących niskiego napięcia, czyli małe biznesy, np. jednoosobowe działalności gospodarcze, małe firmy usługowe i handlowe, małe manufaktury, małe gospodarstwa rolne.
 • G – grupa odbiorców korzystających z różnych rodzajów napięcia (przeważnie niskiego), ale do celów niekomercyjnych, najczęściej prywatnych. Czyli de facto kwalifikują się tu nie tylko gospodarstwa domowe (jak się powszechnie sądzi), ale także np. akademiki, domy dziecka, domy opieki społecznej, klasztory, zakony i plebanie, przedstawicielstwa dyplomatyczne, jednostki penitencjarne itp.

Oznaczenia mocy umownej w nazwie taryfy prądu

 • 1 – wartość mocy umownej mniejsza niż 40 kW + zabezpieczenie przedlicznikowe do 63 A (informuje ono o maksymalnym natężeniu prądu elektrycznego – tzn. jakie obciążenie wytrzyma instalacja)
 • 2 – wartość mocy umownej większa niż 40 kW + zabezpieczenie powyżej 63 A

Oznaczenia liczby stref czasowych taryf energetycznych

Czym są te tajemnicze strefy czasowe? Liczba stref mówi nam, ile różnych cen prądu dana taryfa obejmuje (w ilu strefach dokonywanie jest rozliczenie). Każda strefa ma inną stawkę za 1 kWh energii elektrycznej.

 • 1 – taryfa jednostrefowa – przez całą dobę obowiązuje jednolita, stała cena za 1 kWh zużytej energii.
 • 2 – taryfa dwustrefowa – wyższa cena obowiązuje za dnia, a niższa w nocy.
 • 3 – taryfa trójstrefowa – w Polsce niezbyt popularna – dobę podzieloną mamy na trzy części, o ich podziale i cenach decyduje dystrybutor. Wielu dystrybutorów stosuje podział na szczyt przedpołudniowy (czyli w godzinach 7:00 – 13:00) objęty średnią stawką za 1 kWh, popołudniowy (związany z wysoką ceną, zależny też od pory roku, np. latem w godzinach 19:00 – 22:00, zimą natomiast w godzinach 16:00 – 21:00) oraz pozostałe godziny (najniższa cena, np. zimą w godzinach 21:00 – 7:00).
 • 4 – taryfa czterostrefowa – rzadko spotykana, dla odbiorców komercyjnych – podział na szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby oraz tzw. dolinę obciążenia, gdy pobierana przez zakłady przemysłowe moc jest najmniejsza.

Oznaczenie rodzaju strefy taryfy prądu

Ostatnia składowa skrótu taryfy prądu zazwyczaj dotyczy sposobu podziału stref czasowych. Jednak obecnie funkcjonują tu także literowe oznaczenia, które nie mają wiele wspólnego z samymi strefami czasowymi (np. oznaczenie antysmogowe czy promocji).

 • a – taryfa uwzględniająca strefę szczytową (w godzinach 06:00 – 13:00 i 15:00 – 22:00) i strefę pozaszczytową (godziny 13:00 – 15:00 i 22:00 – 06:00).
 • as – nowe oznaczenie, wprowadzone w 2017 roku, oznaczające rozliczenie dla taryfy antysmogowej (dla domów i mieszkań ogrzewanych energią elektryczną oraz osób doładowujących pojazdy elektryczne).
 • b – oznacza podział na strefę dzienną (np. w godzinach 06:00 – 22:00) oraz strefę nocną (np. 22:00 – 06:00).
 • g – oznaczenie taryfy, która ma wydłużoną strefę nocną (np. trwa ona nie do 6 rano, tylko do 7) i tańsze godziny w weekendy. Taryfa ta jest rzadko spotykana.
 • k – taryfa charakterystyczna dla sprzedawcy prądu ENERGA – OBRÓT S.A. Oznacza specjalne, promocyjne stawki za prąd (happy hours).
 • n – oznacza rozszerzenie taryfy o strefę pozaszczytową / nocną obejmującą niedziele.
 • o – taryfa regionalna, oparta na strefie oddziałowej (obowiązująca tylko w określonym umową oddziale/mieście).
 • p (zamiast “p” spotkać można także alternatywne oznaczenie “e”) – oznaczenie taryfy przedpłatowej, czyli rozliczanej w systemie prepaid. W jej przypadku z prądu można korzystać, gdy najpierw uiści się za niego opłatę (płatność z góry).
 • w – oznacza podział na strefę weekendową (jak sama nazwa wskazuje – obowiązującą w soboty i niedziele) oraz strefę dni roboczych (obowiązującą od poniedziałku do piątku). Jeśli układ pomiarowo-rozliczeniowy danego sprzedawcy to umożliwia, to strefa weekendowa obejmuje zwykle również dni ustawowo wolne od pracy.
Taryfy prądu w Polsce - charakterystyka taryf energii elektrycznej. Jaka taryfa prądu jest najtańsza? G11, G12 czy G12w?
Taryfy prądu w Polsce – którą taryfę wybrać? Jaka taryfa prądu jest najtańsza? G11, G12 czy G12w?

Taryfy prądu dla gospodarstw domowych

Taryfa G11

To jednostrefowa taryfa energii elektrycznej. We wszystkie dni tygodnia, niezależnie od pory dnia, płaci się jedną i tę samą stawkę za prąd. O taryfie G11 często się też o mówi “domyślna” lub “standardowa”, jest najczęściej wybieranym w Polsce sposobem rozliczania.

Kiedy taryfa G11 to dobre rozwiązanie dla gospodarstwa domowego?

 • Gdy zużycie prądu jest stałe i trudno określić, w jakich godzinach pobór energii jest największy.
 • Korzystna dla gospodarstw domowych zużywających dużo energii w godzinach szczytu.
 • Kiedy energia elektryczna nie służy do ogrzania domu / mieszkania itp.
 • Gdy ktoś ceni sobie prostotę i nie chce zmieniać swoich nawyków w korzystaniu z urządzeń elektrycznych w zależności od pory dnia.
 • Jeśli nie ma możliwości zaprogramowania urządzeń elektrycznych na energooszczędną pracę w określonych godzinach.
 • Gdy jednoosobowa działalność gospodarcza jest prowadzona z domu/mieszkania (tak! Z tej taryfy mogą skorzystać również klienci komercyjni) i spełnione są pewne warunki:
  • w lokalu nie odbywają się spotkania z klientami, nie dochodzi tu do rozliczeń z nimi,
  • działalność gospodarcza opiera się na pracy zdalnej,
  • działalność opiera się na sprzedaży, ale nie towar nie jest magazynowany w lokalu objętym umową taryfową,
  • opłaty za prąd nie będą wrzucane w koszty prowadzonej działalności.

Taryfa G11p (lub G11e)

Jest to oznaczenie taryfy jednostrefowej przedpłatowej – rozliczanej w modelu prepaid. Mamy stałą stawkę za 1 kWh prądu, a opłat za prąd dokonujemy przed jego zużyciem. Musimy posiadać tzw. licznik przedpłatowy, aby móc z tej taryfy korzystać.

Licznik ten “doładowujemy” deklarowanym, szacowanym przez nas przyszłym zużyciem kWh. W tym celu po uiszczeniu opłaty otrzymujemy specjalny kod (ma on zawsze dwadzieścia cyfr), który wprowadzamy do licznika. Gdy skończy się nam pula kWh do wykorzystania, możemy je dokupić (w kasie sprzedawcy, przez internet lub telefonicznie). Działa to więc podobnie, jak w telefonie komórkowym na doładowania.

Co ważne, “wyzerowanie” licznika nie oznacza, że automatycznie jesteśmy odcięci od prądu. Większość liczników ma funkcję debetowania (pobierania prądu “na kredyt”). Po dokupieniu kWh i wprowadzeniu kodu, liczba kWh zostaje odpowiednio skorygowana.

Licznik przedpłatowy montuje sprzedawca po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku klienta. Część robi to bezpłatnie, część odpłatnie (opłata instalacyjna może sięgać nawet 800 zł). Często w przypadku taryfy przedpłatowej nie jest pobierana opłata abonamentowa, co przekłada się na niższą cenę całkowitą niż w przypadku zwykłej taryfy G11.

Dla kogo taryfa G11p to dobre rozwiązanie?

 • Dla osób, które wynajmują swój lokal i chcą uniknąć sytuacji, że najemca w razie sporu zniknie bez płacenia rachunku za prąd.
 • Kiedy nie posiadamy prawa do lokalu, w którym mieszkamy i nie chcemy płacić za nie swoje długi.
 • Dla każdego, kto potrafi trafnie oszacować zużycie prądu na kolejny okres, nie przewiduje większego zużycia i chce się trzymać założonego reżimu oszczędzania na rachunkach za prąd.
 • Dla osób chcących (i mających na to czas) aktywnie i dokładne monitorować zużycie prądu.
 • W miejscach, w których sporadycznie korzystamy z energii elektrycznej (np. w domkach letniskowych).
 • Dla dystrybutora – czasem sprzedawca może odbiorcy narzucić montaż licznika przedpłatowego. Ma to miejsce zwykle wtedy, gdy płatnik notorycznie zalega z opłatami i nie reguluje ich na czas. Jeśli odbiorca wyrazi sprzeciw, dystrybutor może wstrzymać dostawę prądu.

Taryfa G12

Taryfa dwustrefowa. Jest drugą najpopularniejszą po G11 taryfą w naszym kraju. Wysokość opłat jest niższa w nocy (tzw. dolina nocna) oraz we wczesnych godzinach popołudniowych, poza szczytem. W sumie obejmuje 10 godzin. W ciągu dnia (w szczycie przedpołudniowym i popołudniowym, łącznie 14 godzin) cena za prąd jest wyższa.

Godziny tych stref mogą się różnić u poszczególnych sprzedawców prądu. Tak podział kształtuje się godzinowo i kosztowo w Tauronie:

Godzinowe strefy rozliczeniowe w grupie taryfowej G12 w Tauronie, stan na 2021 rok.
Strefy rozliczeniowe w grupie taryfowej G12 w Tauronie, stan na 2021 rok.
Podane kwoty są kwotami brutto za energię czynną.

Dla kogo taryfa G12 to prawdopodobnie dobre rozwiązanie?

 • Ta taryfa może być korzystna, jeśli posiadamy ogrzewanie na prąd z opcją zaprogramowania na konkretne godziny (urządzenia grzewcze z programatorami czasowymi).
 • Sprawdzi się także, gdy mamy urządzenia elektryczne, sprzęty RTV/AGD, z których korzystamy w czasie obowiązywania tańszej strefy, a w pozostałe godziny je wyłączamy.
 • Pomocna dla świadomego kontrolowania zużycia i zmniejszenia rachunków za prąd, nawet gdy oznacza to zmianę nawyków.

Jest jeszcze kilka wariantów tej taryfy, które niosą ze sobą dodatkowe korzyści.

Taryfa G12w oraz taryfa G12n

W taryfie G12w niższe stawki za prąd (charakterystyczne dla doliny nocnej) obejmują również cały weekend. Sprzedawcy zazwyczaj weekend liczą od piątku godz. 22 do godziny 6 rano w poniedziałek.

Natomiast taryfa G12n to wariant taryfy G12w, w którym jednak strefa tańszego prądu obejmuje nie cały weekend, a tylko niedzielę.

Dla kogo taryfy weekendowe to dobre rozwiązanie?

 • Dla tych, którzy dobrze rozplanują plan dnia oraz tygodnia, by wykorzystać niższe stawki za prąd w nocy oraz weekendy (np. do gotowania posiłków wczesnym rankiem / późnym wieczorem / w weekend – od razu na kilka dni).
 • W związku z powyższym, to ciekawy wybór dla posiadaczy domów jednorodzinnych. Można np. puścić pranie w nocy bez obawy o narzekania sąsiadów na hałas 😉
 • Gdy specyfika prowadzonego gospodarstwa domowego wiąże się z wyraźnie wyższym wykorzystaniem energii elektrycznej w weekendy. Dzieje się tak gdy np. lokal zamieszkuje bezdzietna para, której praca opiera się na częstych delegacjach/wyjazdach, więc w ciągu tygodnia mało kto korzysta z prądu – a w weekendy para spędza czas głównie w domu.
 • Taryfy G12w i G12n przydadzą się posiadaczom pojazdów elektrycznych, które mogą doładowywać w czasie obowiązywania niższych stawek za prąd.
 • Dla gospodarstw domowych stosujących ogrzewanie elektryczne (wody, całego budynku).

Taryfa G12as

To tzw. taryfa antysmogowa. Stosunkowo nowa taryfa energii elektrycznej obowiązująca na mocy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. Miała być odpowiedzią na dwa problemy: zanieczyszczenia kraju smogiem oraz ubóstwa energetycznego w Polsce.

Taryfa ta charakteryzuje się niższą stawką za prąd w godzinach 22:00 – 6:00. Przez pozostałą część doby obowiązuje cena z taryfy G11.

W założeniu taryfa G12as miała pozwolić na redukcję rachunków za prąd nawet o jedną czwartą w stosunku do taryfy G11, gdy ktoś używa prądu do ogrzewania swojego domu. Stanowiła także zachętę do wymiany przestarzałych pieców na ogrzewanie elektryczne.

Efekt? W praktyce taryfa G12as nie przyjęła się zbyt dobrze. Na koniec 2019 r. odbiorców rozliczających się w tej taryfie było raptem 1211.

W 2020 roku ceny prądu ostro poszły w górę i podwyżki te nie ominęły też taryfy antysmogowej. Połowa państwowych koncernów energetycznych podwyższyła w jej ramach ceny nawet o 50 %, a druga połowa w ogóle wycofała się z tej taryfy. Co więcej, rządowe rekompensaty nie pozwoliły na zbilansowanie podwyżki cen. Przeczytaj szczegółowy raport na ten temat.

Blokadą dla niej okazały się także skomplikowane warunki przejścia do tej grupy taryfowej. Oparto je m.in. na porównywaniu zużycia prądu z bieżącego roku do roku poprzedzającego. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, nie można skorzystać z niższej stawki nocnej. Poniżej przykład z regulaminu Tauronu dotyczący rozliczeń za zużytą energię czynną w tym modelu:

Tauron taryfa G12as warunki
Wyciąg z regulaminu sprzedawcy Tauron dot. taryfy G12as, źródło:
Cennik EE_GD GSC B Antysmog_S TS_1_Q2_01.05.21-30.04.22

Kto teoretycznie może skorzystać na taryfie G12as?

 • Osoby posiadające pojazdy elektryczne/hybrydowe. Mogą doładować je prądem głównie w nocy na terenie swojej posesji.
 • Mieszkańcy dotąd stosujący różne formy ogrzewania piecami, niekorzystnymi dla środowiska i dla ich zdrowia.
 • Nowi klienci, którzy wybiorą u OSD taryfę G12as, ponieważ zużycie z roku poprzedzającego wyniesie w ich przypadku 0 kWh (czyli automatycznie wpadną w niższe stawki obowiązujące w nocy).

Gwoli wyjaśnienia, w pytaniu celowo użyłam słowa “teoretycznie”. Po zeszłorocznej podwyżce cen w zasadzie ta taryfa wypada finansowo często gorzej od funkcjonującej od dawna na rynku taryfy G12w, a nawet standardowej G12.

Taryfa G13

Trójstrefowa taryfa prądu – dostępna tylko dla gospodarstw domowych z trójfazowym podłączeniem do sieci. Dzieli dobę na trzy strefy cenowe: przedpołudnie (średnie ceny), popołudnie (wysokie ceny) i pozostałe godziny (niskie ceny).

Dodatkowo dochodzi tu do rozróżnienia stref rozliczeniowych na okres letni i zimowy. Tak to wygląda w Tauronie:

Godzinowe strefy rozliczeniowe w grupie taryfowej G13 w Tauronie, stan na 2021 rok.
Strefy rozliczeniowe w grupie taryfowej G13 w Tauronie, stan na 2021 rok.
Podane kwoty są kwotami brutto za energię czynną.

Taryfa G13 nie jest zbyt popularna. Głównie z uwagi na ograniczoną możliwość korzystania z niej – w swojej ofercie ma ją zaledwie kilku dystrybutorów. Natomiast wśród tych, którzy mają ją w ofercie, dostępna jest ona na ograniczonych obszarach kraju.

Czy taryfa G13 się opłacadla kogo taryfa prądu G13 jest korzystna?

 • Jeśli odbiorca w ciągu dnia świadomie zużywa prąd wtedy, gdy oferowane są najniższe stawki (i ten czas przeznacza na pranie, gotowanie, prasowanie itp.), a do tego ma możliwość zaprogramowania urządzeń na tryb energooszczędny w określonych godzinach, to dzięki taryfie G13 może płacić znacznie niższe rachunki za prąd.
 • Kiedy jesteśmy w stanie wykorzystać ponad połowę zużywanej energii w trakcie trwania najtańszej strefy.
 • W przypadku, gdy korzystamy z ogrzewania na prąd.
 • Gdy posiadamy samochód na napęd hybrydowy lub w 100 % elektryczny. Wtedy “tankujemy” naturalnie w czasie obowiązywania niskich cen.

Taryfy prądu budowlanego

Chcę również zwrócić twoją uwagę na tzw. prąd budowlany. Co ciekawe, nie istnieje prawna definicja prądu budowlanego. To potoczna nomenklatura, która na dobre przyjęła się w żargonie budowlanym.

Ogólnie prąd budowlany oznacza energię elektryczną, która jest dostarczana do celów budowlanych na przyłączu tymczasowym. Póki w powstającej nieruchomości nie znajdzie się kompletna instalacja elektryczna prądu stałego, nie można w niej korzystać z grupy taryfowej G. Wniosek o zmianę taryfy można złożyć dopiero po spełnieniu tego warunku.

Znajomość prawideł regulujących korzystanie z prądu budowlanego pozwoli ci uniknąć niemiłych niespodzianek, jeśli budujesz własny dom czy inną nieruchomość. W takiej sytuacji nie można podpiąć się do pobliskich odbiorców energii i czerpać od nich prąd. Za takie działania grozi grzywna!

W planach taryfowych prąd budowlany kryje się pod oznaczeniem C. Jak pewnie pamiętasz z wcześniejszej części artykułu – jest to grupa taryfowa kierowana głównie do małych i średnich firm. Jednak do celów budowlanych oferowana jest także prywatnym inwestorom. Jako że w grupie taryfowej C odbiorcami są z założenia firmy, to prąd budowlany jest droższy od “zwykłego”.

Alternatywnym sposobem pozyskiwania prądu do celów budowlanych jest skorzystanie z agregatu prądotwórczego, jednak nie zawsze jest to efektywne rozwiązanie. W tym scenariuszu w zamian odpadają formalności związane ze zmianą taryfy, gdy budowa będzie już zakończona.

Do wyboru są następujące taryfy:

Taryfa C11

Jednostrefowa taryfa ze stałą stawką za 1 kWh prądu budowlanego przez całą dobę. Taryfa C11 jest wskazana wtedy, gdy większość prac ma miejsce w ciągu dnia (w godzinach od 8.00 do 16.00). Tym bardziej, jeśli w trakcie tych prac zużywa się mniej więcej stałą ilość prądu. Tę taryfę wybiera większość osób budujących domy.

Taryfa C12a

Taryfa dwustrefowa, w której cena prądu budowlanego uzależniona jest od pory dnia. Wyższa stawka obowiązuje w szczycie, a niższa poza szczytem. Wskazana wtedy, gdy prace budowlane wykonywane są wczesnym popołudniem i w nocy.

Taryfa C12b

Taryfa dwustrefowa, w której cena uzależniona jest od pory dnia. Za dnia jest drożej, a w nocy stawka jest znacznie niższa.

Ile kosztuje prąd budowlany? Cennik 2021

Stawka netto
za 1 kWh prądu budowlanego
Taryfa C11        Taryfa C12a (szczyt)Taryfa C12a (dołek)Taryfa C12b (dzień)Taryfa C12b (noc)
Tauron0,3967 zł0,4918 zł0,3390 zł0,4843 zł0,2897 zł
Energa0,4690 zł0,5090 zł0,4360 zł0,5350 zł0,3840 zł
Enea0,4659 zł0,5853 zł0,4075 zł0,5278 zł0,3558 zł
PGE0,5166 zł0,6988 zł0,4577 zł0,6108 zł0,4344 zł
Taryfy prądu budowlanego - wybrani dostawcy - cennik ważny w maju 2021 r.  

Zmiana taryfy energii elektrycznej

Kiedy opłaca się zmienić taryfę jednostrefową G11 na dwustrefową G12?

W Polsce najczęściej dochodzi do zmiany domyślnej taryfy G11 na taryfę G12 – w tym na jej wariant weekendowy G12w. Taki ruch ze zmianą taryfy może być opłacalny wtedy, gdy większą ilość energii elektrycznej zużywamy poza szczytem.

I odwrotnie: jeśli poza szczytem zużywamy mniej energii, to po zmianie taryfy na dwustrefową możemy nawet zapłacić więcej! Próg opłacalności oscyluje w granicy 40 % większego zużycia prądu w godzinach tańszych względem godzin szczytowych. Znaczne oszczędności są po przekroczeniu progu 50 %.

Jak mogą wyglądać nasze oszczędności? Poniżej przykład rozliczenia półrocznego. Uwzględnia stawki brutto za energię elektryczną czynną w Tauronie obowiązujące w 2021 roku.

Zmiana taryfy zaczyna się opłacać, gdy ponad 40 % zużycia energii elektrycznej
przypada na tańsze godziny. W przeciwnym wypadku możemy przepłacić!
Stawki brutto za energię czynną według cennika obowiązującego na rok 2021 w Tauronie.

Przeprowadź analizę dynamiki dobowego zużycia energii

Uwzględnij w niej:

 • liczbę urządzeń zasilanych energią elektryczną (możesz skorzystać z pliku xlsx z tego artykułu),
 • średnie zużycie przez nie prądu, w tym średni dobowy czas pracy tych urządzeń oraz pory dnia, kiedy najczęściej są włączone. Np. lodówka czy zamrażarka pracują cały czas, ale już na godziny pracy zmywarki czy pralki mamy bezpośredni wpływ.
 • możliwość zaprogramowania wybranych urządzeń na pracę w korzystnych cenowo godzinach (np. wspomniana już pralka czy zmywarka, ale także podgrzewacz elektryczny wody w łazience itp.),
 • możliwość zmiany nawyków wszystkich domowników (np. oglądanie telewizji po godz. 22 lub tylko w weekendy, gotowanie posiłków między godziną 13 a 15, pranie i prasowanie tylko w weekendy itp.)

Dzięki takiej analizie oraz znajomości naszych przyzwyczajeń możemy dokonać doboru najdogodniejszej taryfy. Jeśli z porównania naszego dotychczasowego schematu korzystania z prądu i stawek w poszczególnych taryfach wyjdzie, że istnieje dla nas bardziej opłacalna taryfa, można zawnioskować o przejście do nowej taryfy.

No dobra, a jak sprawdzę, ile zużywam prądu w poszczególnych strefach rozliczeniowych?

By uzyskać informacje, jak mniej więcej kształtuje się u nas zużycie energii w poszczególnych strefach rozliczeniowych, należy przeprowadzić eksperyment pomiarowy trwający minimum tydzień. Im okres zbierania pomiarów będzie dłuższy, tym bardziej precyzyjne dane otrzymamy, jednak załóżmy, że dla uproszczenia obserwacje będą trwać 7 dni, od poniedziałku do niedzieli. To i tak pozwoli nam zaobserwować dobową dynamikę zużycia prądu.

Do przeprowadzenia analizy danych możliwości mamy dwie:

 • samodzielne sporządzenie odczytów licznika w godzinach granicznych wyznaczających poszczególne strefy (czyli gdy rozważamy przejście z taryfy G11 na taryfę G12 lub G12w, będą to godziny: 6:00, 13:00, 15:00 i 22:00).
 • skorzystanie z gotowego systemu odczytu naszego sprzedawcy oraz symulacji na podstawie danych historycznych. Tauron oferuje np. bezpłatną usługę eLicznik, dzięki której możemy przeprowadzić analizę i monitoring zużycia energii. Dostępna jest też aplikacja na telefon. Przykład jednego z moich odczytów w eLiczniku poniżej (razem z mężem pracujemy z domu).

Do notowania pomiarów możesz skorzystać z mojego kalkulatora taryfy prądu

Gdy już odnotujesz dane z poszczególnych dni, należy je przeliczyć według stawek obowiązujących u twojego sprzedawcy dla taryf G11, G12 i G12w w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Wtedy jak na dłoni zobaczysz, która taryfa Ci się potencjalnie opłaca.

I to już teraz, bez dokonywania zmian w nawykach i schemacie użytkowania urządzeń elektrycznych. A gdy je również wdrożysz, to wiadomo – rachunki za prąd mogą być jeszcze niższe!

Kalkulator ten starałam się maksymalnie uprościć. Do ciebie należy wyłącznie odnotowanie codziennych pomiarów i stawek bazowych w przeznaczonych do tego beżowych polach. Dla lepszego zobrazowania, jak ten kalkulator działa, wpisałam już stawki obowiązujące w Tauronie oraz przykładowe odczyty licznika.

W kalkulatorze porównujesz wyłącznie koszty za energię czynną, bez dodatkowych opłat, w tym dystrybucyjnych.

Miej na uwadze, że o ile dla tygodnia pomiarowego koszty bazują na rzeczywistym zużyciu prądu, o tyle przyszłe koszty w ujęciu miesięcznym i rocznym są bardzo szacunkowe. Dlatego, że oparte na założeniu, że schemat zużycia prądu dla kolejnych dni jest zawsze taki sam jak w tygodniu eksperymentalnym – a to mało prawdopodobna sytuacja.

Chcesz sprawdzić także ceny u innych dostawców?

Przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu cenników poszczególnych sprzedawców dla grup taryfowych G11, G12 i G12w może być zadaniem dość karkołomnym. Na szczęście aktualne oferty sprzedawców energii elektrycznej dla gospodarstw domowych znajdziesz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Są one zebrane w jednym pliku xls do pobrania.

Zwróć tylko uwagę, że podane w tym pliku ceny są cenami netto.

Jak zmienić taryfę energii elektrycznej i zmniejszyć rachunki za prąd

Zmiana taryfy prądu nie jest procesem, który zawsze możemy zainicjować z sukcesem. Trzeba spełnić kilka warunków:

 • musimy jako odbiorca kwalifikować się do więcej niż jednej grupy taryfowej dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej. Czyli spełnić odpowiednie kryteria, które wymieniłam w sekcji “Czym są taryfy prądu i ze względu na jakie kryteria się je dzieli?”,
 • powinniśmy spełnić warunki zmiany grupy taryfowej określone w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym.

Wystąpić o zmianę taryfy możemy do lokalnego dostawcy prądu nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany cen i stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy. Zmiana taryfy jest usługą bezpłatną, przy tej czynności niezbędna jest wymiana licznika energii elektrycznej.

Cała procedura zmiany taryfy prądu sprowadza się do kilku kroków:

 1. Analiza opłacalności zmiany taryfy energii elektrycznej.
 2. Wybór nowej taryfy u naszego lokalnego sprzedawcy prądu.
 3. Złożenie specjalnego wniosku u sprzedawcy. Można to zrobić w jego siedzibie, wysyłając wniosek pocztą tradycyjną bądź przesyłając online skan lub zdjęcie podpisanego wniosku. Przykład wniosku Tauronu.
 4. Oczekiwanie na akceptację wniosku oraz ew. dostosowanie przez sprzedawcę nowej umowy.
  UWAGA: zmiana taryfy prądu nie wymaga zawarcia nowej umowy (choć często sprzedawcy dzwonią z nowymi ofertami i nakłaniają do skorzystania z super promocji 😉 ). Taryfę można zmienić w obrębie obowiązującej umowy.
 5. W ciągu kilku dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku: wizyta montera, który założy nowy licznik energii.
 6. Jeśli wraz ze zmianą taryfy zdecydowaliśmy się na zmianę umowy: otrzymanie podpisanego egzemplarza umowy wraz z kompletem załączników na wskazany przez nas we wniosku adres korespondencyjny.

I to tyle na dziś. W kolejnym artykule zrobimy sobie przerwę od tematyki prądu, ale jeszcze do niego wrócimy. Pozostało nam do omówienia jeszcze kilka czynników mających wpływ na wysokość naszych rachunków za prąd.

Podobał Ci się ten wpis? Uważasz go za przydatny? Chcesz mnie wesprzeć?
Będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się nim ze znajomymi!
Nieco niżej znajdziesz przyciski do udostępniania artykułu w różnych serwisach internetowych. Dla Ciebie to jeden klik, który trwa chwilę, a dla mnie szansa na dotarcie z wartościowymi treściami do nowych odbiorców 🙂 DZIĘKUJĘ!

Zapraszam Cię też do polubienia bloga Kobiece Finanse na Facebooku oraz śledzenia go na Twitterze lub obserwowania na Instagramie. Jestem również obecna na platformie Pinterest.

Najbardziej zachęcam jednak do zapisania się na mój newsletter. Wtedy zawsze będziesz na bieżąco z nowymi wpisami, ciekawostkami, wartymi odnotowania wydarzeniami i poradami 🙂

Absolwentka germanistyki oraz informatyki i ekonometrii. Propagatorka idei edukacji finansowej. Pomaga kobietom zdobyć pewność siebie w obchodzeniu się z pieniędzmi, wspiera je w budowaniu własnej stabilności i niezależności finansowej. Autorka poradników "Pieniądze dla Pań" oraz "Kariera dla Pań". Zawodowo związana z branżą IT, gdzie pracowała jako twórczyni stron internetowych, kierowniczka projektów, scrum master i dyrektorka finansowa.

3 komentarze do “Czym są taryfy prądu? Jaką taryfę wybrać, by uzyskać niższe rachunki za prąd?”

 1. Ciągle drożeje energia, a ostatnio także paliwa lotnicze. Świat zamiast iść do przodu, zawraca w miejscu. Może to i dobrze, przynajmniej zmniejszy się poziom zanieczyszczeń (oby).

  Odpowiedz

Dodaj komentarz