Wypełnianie PIT-u za 2013 rok

W końcu nadszedł ten wyczekiwany moment, którego wypatrujemy z niecierpliwością i wypiekami na twarzy przez cały rok… Składanie deklaracji PIT! Oczywiście piszę to żartem, nie serio 🙂 Wątpię, by spełnianie tego podatkowego obowiązku w kimkolwiek budziło aż tak pozytywne odczucia. Niemniej jednak jest pewien pozytywny czynnik tegorocznego PIT-u. Dla wielu będzie to ostatni PIT wypełniany przez nich samych! W 2015 roku czeka nas rewolucja, ponieważ to administracja podatkowa, czyli urzędy skarbowe, wypełniać będą za nas PIT. Fiskus nie będzie raczej rozliczał przedsiębiorców (gdyż nie posiada wglądu w szczegółową księgowość danej firmy), a także osób stosujących preferencyjne sposoby rozliczania (czyli np. wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem), ale mimo to spora grupa społeczeństwa odetchnie z ulgą. To nas czeka za rok. Za 2013 musimy się ze skarbówką rozliczyć jeszcze sami. Jak to zrobić i jakie w tym roku zaszły zmiany w stosunku do lat poprzednich?

Już dziś zasadniczo rozliczenia rocznego może dokonać za nas pracodawca (a także organy rentowe, uczelnia lub rolnicza spółdzielnia produkcyjna), jest to jednak rozwiązanie dostępne dla osób, które w ciągu całego roku uzyskały dochody tylko u jednego płatnika pod warunkiem, że zgłosiły ten fakt do 10 stycznia, składając pracodawcy wypełniony druk PIT-12. Kto tego nie zrobił, sam musi teraz bawić się w rozliczanie. Mogły z tego przywileju skorzystać osoby, które nie korzystają z ulg podatkowych, nie odliczają darowizn i nie mają w planach korzystania z preferencyjnych sposobów rozliczenia.

W zależności od tego, czy jesteśmy pracownikiem etatowym czy przedsiębiorcą, wypełniamy inne druki. Etatowcy wypełniają PIT-37, osoby działające na zasadach samozatrudnienia (jednoosobowa działalność gospodarcza) wypełniają PIT-36, a przedsiębiorcy korzystający ze stawki liniowej 19% – PIT 36L.

Obowiązek rozliczenia się ze skarbówką spoczywa na każdym, kto uzyskał dochód w minionym roku, nawet gdy nie przekroczył on kwoty wolnej od podatku. Poniżej przedstawiam sposób wypełnienia formularza PIT-37.

Jak wypełnić PIT-37 za 2013 rok?

By poprawnie wypełnić PIT-37, powinniśmy zebrać wszystkie formularze PIT-11, które zawierają dane o źródłach uzyskanych przez nas dochodów w 2013 roku, czyli jeśli pracujemy na umowę o pracę, ale w międzyczasie wykonywaliśmy drobne prace w oparciu o umowę-zlecenie lub o dzieło, to powinniśmy otrzymać od wszystkich zleceniodawców ów druk. Pracodawca i zleceniodawcy mają obowiązek prawny dostarczyć go nam do końca lutego.

PIT-37 najłatwiej wysłać przez internet, są do niego przygotowane specjalne programy, które automatyzują większość obliczeń. Gdyby ktoś jednak chciał złożyć PIT-37 osobiście, może poprosić o druk w Urzędzie Skarbowym lub pobrać druk PIT-37 (PDF) z internetu i wydrukować go w domu.

Pierwszą część druku PIT-37 uzupełniamy w poniższy sposób.

PIT-37, wzór uzupełnienia części nagłówka
PIT-37, wzór uzupełnienia części nagłówka

Nie ma znaczenia, czy w nagłówku podamy swój numer PESEL czy NIP, nawet jeśli w zeszłym roku podawaliśmy np. NIP, to w tym roku możemy wpisać PESEL, [EDIT 18.02.2014: Poprawka, tak było do 2012 roku, od tego czasu dla etatowców typowym identyfikatorem jest właśnie PESEL – szczegóły]. W części A zeznania wpisujemy urząd skarbowy, w którym złożymy zeznanie podatkowe oraz zaznaczamy krzyżykiem punkt 1 (cel: złożenie zeznania), a w części B.1 wpisujemy swoje dane osobowe i adres zamieszkania. Gdy rozliczamy się razem z małżonkiem, trzeba też uzupełnić część B.2. jego danymi.

W ten sposób przechodzimy do części C.1 zeznania, która jest zasadnicza.

Część C formularza PIT-37
Schemat uzupełniania części C formularza PT-37

W wierszu 5 wymieniamy dochody uzyskane z innych źródeł, niewymienionych w wierszach 1-4. Tutaj wpisujemy np. dochody uzyskane ze stypendiów, zasiłków z ubezpieczeń społecznych niewypłacanych przez zakład pracy. Wiersz 6 służy za podsumowanie, sumujemy w nim kwoty wpisane w poszczególnych kolumnach.

Część C.2 wypełniamy jedynie wtedy, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, analogicznie jak część C.1.

W części D wpisujemy nasze odliczenia od dochodu (możliwe odliczenia i ulgi znajdziesz w dalszej części artykułu).

Odliczeń od dochodu nie należy mylić z odliczeniami od podatku! Te wyznaczymy w części F.

PIT-37 - część D
Schemat uzupełniania części D formularza PIT-37

Z pomocą części E obliczymy należny podatek. Do jego określenia musimy zastosować odpowiednią podstawę opodatkowania, którą uzyskaliśmy w polu 111 naszego formularza PIT-37 w części D (wiersz Dochód po odliczeniach), podatek liczymy według poniższych wyznaczników:

 • Podstawa opodatkowania wynosząca mniej niż 85 528 zł – wtedy podatek wynosi 18% podstawy opodatkowania minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł. PRZYKŁAD: załóżmy, że w komórce 111 otrzymaliśmy kwotę 30 000 zł. Podatek wynosi: 5400 zł (co uzyskujemy przy mnożeniu 0,18*30 000) minus 556,02 zł, czyli otrzymujemy wynik 4 843,98 zł.
 • Podstawa opodatkowania wynosząca powyżej 85 528 zł – podatek wynosi 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł. PRZYKŁAD: w pozycji 111 widnieje kwota 90 000 zł. Mamy więc nadwyżkę wynoszącą 4 472 zł (różnica między 90 000 zł a 85 528 zł). Do kwoty 14 839,02 zł dodajemy więc 1 432,04 zł  (które otrzymaliśmy z mnożenia 0,32*4472), uzyskując kwotę podatku w wysokości 16 270,06 zł.
Schemat uzupełniania części E formularza PIT-37
Schemat uzupełniania części E formularza PIT-37
Schemat uzupełniania części F formularza PIT-37
Schemat uzupełniania części F formularza PIT-37

Część G jest najprzyjemniejsza, obliczenia do przeprowadzenia w niej to już banał. Należny podatek obliczamy w komórce 126 poprzez odjęcie od kwoty z pola 122 kwoty z komórki 124 (jeśli pole 124 mamy puste, przepisujemy po prostu wartość z komórki 122). W pozycji 127 zapisujemy natomiast sumę kwot z pól 67 oraz 98. I teraz:

 • Jeśli kwota w polu 126 jest większa od kwoty w polu 127 – odejmujemy kwotę z komórki 127 od kwoty w 126 i wynik wpisujemy w pozycji 128, a w pozycji 129 wpisujemy zero. Otrzymana liczba oznacza, że tyle podatku musimy jeszcze zapłacić fiskusowi – i to do końca kwietnia. Nie ma zmiłuj się ze strony fiskusa, że wypełnialiśmy deklarację ostatniego dnia tego miesiąca 😉
 • Jeśli kwota w polu 126 jest mniejsza od kwoty w polu 127 – odejmujemy kwotę z komórki 126 od kwoty w 127 i wynik wpisujemy w pozycji 129, a w pozycji 128 wpisujemy zero. Mamy nadpłatę, czyli czeka nas zwrot tej kwoty ze strony urzędu skarbowego (hurra!).

Wypełnienie części H obowiązuje wyłącznie osoby, które trzymają papiery wartościowe na rachunkach zbiorczych, czyli czerpią dochody z tytułu należności, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Upraszczając – sprawa dotyczy zagranicznych podmiotów inwestujących w polskie akcje i klientów tychże podmiotów (nie da się zweryfikować właścicieli papierów wartościowych trzymanych na tych rachunkach).

Część I oraz J służy przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).W części K podajemy informacje o załącznikach (czyli jeśli np. korzystaliśmy z formularzy PIT/O i PIT/D, to właśnie tu musimy to zaznaczyć).

Tak dobrnęliśmy do części L, która wbrew pozorom nie jest bez znaczenia! To tutaj składamy nasze podpisy – bez nich nasza deklaracja PIT-37 jest nic niewarta! Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, to formularz PIT-37 możemy podpisać tylko my, podpis małżonka jest opcjonalny. Przyjmuje się jednak, że osoba podpisująca formularz ponosi odpowiedzialność karną za podane w deklaracji dane, w tym dane małżonka, również gdy okażą się one nieprawidłowe, to my “dostaniemy baty”. Podobnie jeśli małżonek, który się nie podpisał, będzie twierdzić, że nie udzielił zgody na złożenie deklaracji w jego imieniu. Dlatego dla świętego spokoju warto, by podpis złożył zarówno mąż, jak i żona.

Z jakich ulg podatkowych i odliczeń można skorzystać?

Aby skorzystać z ulg podatkowych, powinniśmy sięgnąć po załączniki PIT/O lub PIT/D. Z części z nich skorzystać też mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Aktualnie mamy do dyspozycji następujące sposoby na zmniejszenie podatku:

 • Wspólne rozliczenie małżonków lub samotnego rodzica z dzieckiem. Szczególnie korzystne, gdy występuje między małżonkami znaczna rozbieżność w uzyskanych dochodach lub gdy jeden z małżonków nie zarabia. Jeśli pracujący małżonek uzyskał dochód w wysokości minimum 171 056 zł, wtedy cały dochód roczny zostaje opodatkowany stawką 18%, a nasza korzyść opiewa na kwotę 12 529,94 zł.
 • Ulga na dzieci. UWAGA: jeśli mamy tylko jedno dziecko, a w roku 2013 uzyskaliśmy dochody powyżej 112 000 zł, to nie możemy z tej ulgi skorzystać. Jeśli nasz dochód wyniósł mniej, to od podatku możemy odliczyć nie więcej niż 1 112,04 zł rocznie. Identyczną kwotę odliczamy w przypadku posiadania dwójki dzieci, przy trzech aż 1 668,12 zł rocznie, a przy czterech  i więcej – 2 224,08 zł rocznie. Przeczytaj więcej o uldze na dzieci w informatorze (PDF).
 • Ulga dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, czyli tzw. ulga rehabilitacyjna. Odliczyć można koszty zabiegów i dojazdów na nie, koszty zakupu sprzętu, dostosowania mieszkania i samochodu, opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa. Więcej informacji o tej uldze znajdziesz w specjalnej broszurze (PDF).
 • Ulga na darowizny. Istnieją darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, na kult religijny (np. na cele charytatywno-opiekuńcze) i związane z oddawaniem krwi (130 zł za litr krwi lub samego osocza; kobieta może oddać rocznie do 1,8 litrów krwi i do 25 litrów osocza). Możemy odliczyć do 6% dochodu. UWAGA: niezależnie od tej ulgi, możemy w naszym zeznaniu podatkowym przekazać 1% naszego podatku wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
 • Ulga na użytkowanie internetu. Z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe, więc jeśli wykorzystałaś ją w 2012 roku, za 2013 rok ci ona jeszcze przysługuje. Tak samo, jeśli dotychczas z niej nie korzystałaś. Dzięki tej uldze podstawa podatkowa zmniejszyć się może o 760 zł; możemy odliczyć koszty związane z naszym stałym łączem internetowym w domu, w telefonie komórkowym, sieci wireless i przenośnym modemie, w kafejce internetowej. Więcej szczegółów o uldze internetowej tutaj (PDF).
 • Ulga na wpłaty na emeryturę – konto IKZE. Jeśli nie wiesz, o czym mowa, to więcej o kontach IKZE pisałam w tym wpisie. Podstawą naliczenia ulgi są dowody wpłat na rzecz IKZE w 2013 roku, bez tego jej rozliczenie nie będzie możliwe. Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 4 231,20 zł.
 • Odliczenie składki zdrowotnej i składek społecznych ZUS – rentowej, chorobowej i wypadkowej oraz emerytalnej. Składki społeczne są odliczane od dochodu, zdrowotna – od podatku. Ulga ze składki zdrowotnej jest bardzo korzystna, dzięki niej można odliczyć nawet 86% wysokości zapłaconej składki.
 • Odliczenie kosztów poniesionych na komunikację – udokumentowane biletami imiennymi, czyli wydanymi na nasze imię i nazwisko (kolejowymi, autobusowymi, tramwajowymi, promowymi) dla pracownika dojeżdżającego do miejsca pracy, ale tylko wtedy, gdy zakup biletów miesięcznych wyniesie więcej niż standardowe koszty uzyskania przychodów (dla pracownika miejscowego i dojeżdżającego ustalone są standardowe koszty ryczałtowe). Nie rozlicza się poniesionych wydatków na dojazd samochodem podatnika. Czytaj więcej.
 • Wykazanie straty podatkowej we wcześniejszych deklaracjach podatkowych. Rozliczyć ją można wyłącznie w ramach jednego źródła przychodów, czyli jeśli mamy kilka źródeł, w jednym zanotujemy stratę, w drugim zysk, to nie możemy tego sobie zsumować i wyrównać. Gdy wykażemy stratę, to jej rozliczenie może nastąpić w ciągu pięciu kolejnych lat (maksymalnie do 50% wykazanej wcześniej straty rocznie).
 • Obniżenie przychodu przez odliczenie kosztów jego uzyskania. Umowy o pracę i inne standardowe umowy (np. stosunek służby, z praw autorskich) posiadają określoną, ryczałtową kwotę kosztów, którą można odliczać niezależnie od uzyskanej wartości przychodu. Należy pamiętać, że koszty uzyskania przychodu, w tym ryczałtowe, nie przysługują bezwarunkowo – więcej o warunkach, które należy spełnić, znajdziesz tutaj.
 • Ulga na zakup nowych technologii, jeśli prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą. Odliczyć ją mogą podatnicy z kartą podatkową, ryczałtowcy oraz płatnicy podatku liniowego, a kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu uzyskanego ze źródła prowadzenia działalności w 2013 roku.
 • Zwolnienie z podatku. Kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł uzyskanych w 2013 roku.

Ministerstwo Finansów pomaga rozliczyć PIT

Na zakończenie chciałabym dodać, że w wypełnianiu PIT za 2013 rok nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. W styczniu Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową, która ma pomóc w rozliczeniach podatku dochodowego. Są na niej zamieszczone sekcje pytań i odpowiedzi, wizualne instrukcje krok po kroku, broszury informacyjne i formularze. Strona znajduje się pod adresem www.szybkipit.pl.

Rzeczniczka resortu finansów, Wiesława Dróżdż, poinformowała, że planowane są dyżury telefoniczne w ministerstwie, a w marcu i kwietniu odbędzie się kampania informacyjna w mediach. W większości urzędów skarbowych wydzielone będą od marca specjalne stanowiska informacyjne. Ponadto wyznaczono w urzędach skarbowych pracującą sobotę 5 kwietnia. Wydłużone zostaną też godziny pracy w ostatnich dniach składania rozliczenia.

PIT należy złożyć do końca kwietnia, jednak nie odkładaj tego obowiązku na ostatnią chwilę. Gdy okaże się, że masz problemy z prawidłowym wypełnieniem deklaracji, możesz nie mieć już czasu na główkowanie i zasięgnięcie języka. Nie skazuj siebie na niepotrzebny stres, działaj już dziś 🙂 Powodzenia!

Jeśli uważasz ten poradnik za wartościowy i pomogłam Ci w wypełnieniu PIT-u, byłoby mi niezmiernie miło, gdybyś podzieliła się (tudzież podzielił się, wszak Panów tu nie brakuje 🙂 ) linkiem do tej notki ze swoimi znajomymi i rodziną. Może i oni odnajdą tu odpowiedzi na swoje wątpliwości? Pod artykułem znajdziesz przyciski, dzięki którym możesz udostępnić artykuł na różnych portalach społecznościowych oraz przesłać go dalej mailem. Możesz go także wydrukować. Zapraszam również do zapisania się na newsletter, formularz subskrypcji znajdziesz po prawej stronie – dzięki niemu na bieżąco będziesz z najnowszymi wpisami – dzięki!

P.S. Serdeczne podziękowania dla Joanny z bloga czybycvatowcem.pl za wyłapanie kilku niuansów, jak choćby z tym numerem NIP i PESEL w nagłówku zeznania.

Absolwentka germanistyki oraz informatyki i ekonometrii. Propagatorka idei edukacji finansowej. Pomaga kobietom zdobyć pewność siebie w obchodzeniu się z pieniędzmi, wspiera je w budowaniu własnej stabilności i niezależności finansowej. Autorka poradników "Pieniądze dla Pań" oraz "Kariera dla Pań". Zawodowo związana z branżą IT, gdzie pracowała jako twórczyni stron internetowych, kierowniczka projektów, scrum master i dyrektorka finansowa.

15 komentarzy do “Wypełnianie PIT-u za 2013 rok”

 1. Wow, jestem pod wrażeniem, że chciało Ci się to wszystko opisać. Dla mnie PIT-y to czarna magia, dlatego mam księgową…
  Ale dzięki za zestawienie wszystkich ulg, nigdy ich nie ogarniałam.
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 2. Witam, ja natomiast mam problem z rozliczeniem “sprzedaży premiowej” od banków, wiem że do 760zł jest zwolniona z podatku ale czy to oznacza, że nie musimy tego ujawniać w zeznaniu czy pomimo zwolnienia kwotę np. 360 wpisujemy w deklaracji, a jeśli tak to w jakie pola?

  Odpowiedz
  • Cześć Paweł! Z tego co wiem, dotychczas było tak, że banki teoretycznie powinny wystawiać PIT-8C do końca lutego danego roku (czyli że powinniśmy się rozliczać z tego na zasadach uzyskiwania przychodu z innych źródeł – więcej tu: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/faq/65905,Jak-rozliczyc-przychody-z-innych-zrodel.html ). Przynajmniej takie było stanowisko Ministerstwa Finansów, według którego zwrot środków za zakupy dokonywane kartą stanowił przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Cała zawierucha bierze się stąd, że nie wiadomo, czy cashback/moneyback to sprzedaż premiowa, czy nie, ponieważ nie jest ona bezpośrednio związana ze sprzedażą określonej usługi, ale z dokonywaniem operacji w ramach tej usługi. Niestety nie jestem doradcą podatkowym ani też specjalistą, który da Tobie jednoznaczną odpowiedź. Dość powiedzieć, że fiskus i sądy same nie mogą dojść do porozumienia, czy w tym przypadku istnieje obowiązek informacyjny, czy nie, a co dopiero “zwykli śmiertelnicy” 😉 Więcej na ten temat tutaj, w artykule z końcówki listopada zeszłego roku: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/748330,cash-back-to-czysty-zysk-dla-klienta-nie-ma-od-niego-podatku.html oraz tutaj, artykuł z grudnia 2013: http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/prezenty;od;banku;jak;je;rozliczyc,20,0,1445396.html . Od 2014 powinno być w tej kwestii łatwiej, gdyż wraz z nowelizacją ustawy przyjęto, że cashback ma być objęty 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (bank jako płatnik) – cytat z wyborcza.biz – MF_zrezygnowalo_z_ulgi_dla_oszczedzajacych_na_mieszkanie.html (styczeń 2014): “MF proponuje też zmianę zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback). Miałyby być one opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a nie jak obecnie – według skali podatkowej), co ma uprościć pobór podatku.” Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 3. Super, również dziękuję:) Za mnie PIT wypełnia ojciec, ale chyba w tym roku sam spróbuję. O szybkimpicie.pl nie słyszałem wcześniej, pewnie skorzystam.

  Odpowiedz
 4. Ja tam nie wiem co w tych pitach takiego strasznego ? Na druku np. PIT 37 jest napisane, które wartości dodać, odjać itp. wystarczy przepisać dane z druku, który dostaliśy od pracodawcy i wykonać kilka prostych obliczeń.

  Odpowiedz
 5. 1%.
  Jedyna możliwość realnego wpływu na spożytkowanie budżetowych pieniędzy. Wraz z grupą blogowych przyjaciół działamy na rzecz przekazania tego procenta na rzecz przeuroczej i przemiłej Radomianki Asi chorej na SMA – rdzeniowy zanik mięśni.
  Tutaj: 1% dla Asi można przeczytać o Asi. Możecie też pomóc popularyzując akcję poprzez kopiowanie tamtego postu i umieszczonych tam banerów.

  Odpowiedz
 6. Hi, this year is my first year to submit PIT-37 after moved to Poland. It’s still scary, but your articles helps to calm and give me more knowledge.. Thanks so much and keep it up! 🙂

  Odpowiedz
 7. Hallo Dana,
  w tamtym roku tez to wypelnialam pierwszy raz by wyslac internetowo i wiem, ze nie bylo latwo tym bardziej, ze nasz do tej pory (przez moja tesciowa) wskazany Doradca Finansowy nie chcial mi dac danych liczbowych z poprzednich PIT-ow robiac problemy by miec dalej dochody z tych rozliczen. Mieszkam na stale za granica wiec na poczatku musialam sie z tymi pojeciami zaprzyjaznic i poswiecic pare godzin na to. Jestem ksiegowa w Niemczech wiec znam sie raczej na niemieckich rozliczeniach, ktore robie rowniez samodzielnie za kazdy rok. Mysle, ze rowniedz skorzystam z Pani rad co do wypelniania PIT -36 za 2014 rok.
  Beata

  Odpowiedz
 8. Jak się robi poradniki to najpierw samemu trzeba się znać w temacie.
  jeśli w części D, w kwadracie 99 wpisujemy kwotę z pola 66, a następnie w polu 103 podajmy różnicę 66-99 (czyli 66-66) to wychodzi nam okrągłe zero.
  Gratulację.

  W polu 99 wpisujemy to co mamy w druku od pracodawcy

  Odpowiedz
  • Cześć Andrzejo. Dzięki za komentarz, ale złośliwość naprawdę niepotrzebna 🙂 Zwróć uwagę, że pole 66 z PIT-11 i pole 66 z PIT-37 to dwie różne rzeczy, które ze sobą pomyliłeś. Poza tym PITów 11 możesz mieć kilka, a nie od jednego pracodawcy (np. gdy podejmujesz się umowy zlecenia lub o dzieło – czyli masz zarobki poza etatem), więc jeśli kogoś taki przypadek dotyczy, to musiał w 2013 roku w formularzu PIT 37 sumować w polu 99 dane z pól 66 formularzy PIT 11. Pozdrawiam!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz