Budżet domowy do druku – plik z kartami budżetowymi do pobrania i garść praktycznych wskazówek

Końcówka roku nierozerwalnie łączy się z finansowymi podsumowaniami, a co za tym idzie, także z szykowaniem kolejnego arkusza budżetu domowego na nadchodzący rok. Taki budżet domowy można prowadzić na wiele sposobów – na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym, trzymając wszystkie dane w aplikacji na telefonie, korzystając z managerów finansowych dostępnych w naszych kontach bankowych online… Jednak pomimo postępu technologicznego, wiele osób decyduje się na tradycyjne metody i np. prowadzą swoje domowe budżety na luźnych kartkach zebranych w teczkach lub segregatorach albo spisują wszystko w zeszytach. Czasochłonne? Bez sensu? Teoretycznie tak, jednak dla wielu osób jest to metoda najłatwiejsza – i to niekoniecznie dlatego, że są na bakier z komputerem lub nie lubią ślęczeć długo przed ekranem. Wiele osób po prostu… Lubi pisać. W dobie rosnącej popularności bullet journali, powrót do odręcznego notowania, sporządzania tabel, ćwiczenia kaligrafii przeżywa swój renesans. Dlatego uzupełniam swoją ofertę gotowych szablonów budżetu domowego o karty budżetowe do wydruku. Opiszę, co składa się na przygotowany przeze mnie plik PDF budżetu domowego do druku.

Jak prowadzić budżet domowy?

Na blogu pojawiło się już wiele artykułów poświęconych zagadnieniu tworzenia i prowadzenia domowego budżetu. Wszystkie je znajdziesz zebrane w kategorii budżet domowy.

Jednak chciałabym zwrócić Twoją uwagę w szczególności na kilka artykułów, w których prócz praktycznych wskazówek czekają na Ciebie gotowe szablony budżetu domowego. Z ich pomocą możesz prowadzić swój budżet domowy na komputerze – w arkuszu kalkulacyjnym programów Excel, Open Office czy też online w Arkuszach Google.

Budżet domowy do druku – szablony do wyboru

Mój plik PDF zawiera budżet domowy gotowy do druku – a w zasadzie jest to zbiór 14 różnych kart budżetowych. Część z nich została przeze mnie już wcześniej udostępniona w zasobach grupy Finanse domowe, finanse osobiste. Nieco je jednak zmodyfikowałam – tak, by były bardziej przyjazne do drukowania (czyt. “żarły” mniej kolorowego tuszu 😉 ). Do pliku dodałam także nowe karty, których wcześniej nie było – dotyczące nadwyżek finansowych i dochodów.

14 szablonów do zarządzania domowym budżetem możesz drukować wedle potrzeb. Możesz wykorzystać je wszystkie lub używać tylko wybranych kart pracy. Jak je sobie ułożysz w teczce czy segregatorze – Twoja sprawa – dlatego nie nanosiłam na nie żadnych numerów stron. Masz pełną dowolność. W pliku PDF znajdziesz spis kart z informacją, który szablon jest na której stronie, tak by można było szybciej wydrukować interesujące Cię szablony.

Poniżej pokrótce omówię każdy szablon, żeby ułatwić Ci ich wypełnianie 🙂

Jeśli mimo to pojawią się jakieś pytania – pisz śmiało w komentarzu pod artykułem.

Arkusze budżetu domowego do druku - budżet domowy w PDF.
Szablon budżetu domowego – PDF do druku

Szablon budżetu domowego – opis kart:

Miesięczne wydatki vs dochody

Jest to jednostronicowe zestawienie całorocznych wydatków i dochodów w podziale na 12 miesięcy. Każdy bloczek miesiąca jest podzielony na pół, tak by u góry wpisać sumę miesięcznych wydatków, a na dole – osiągnięty dochód.

Pod każdym miesięcznym bloczkiem znajduje się pole BILANS. Wpisz tutaj różnicę między wydatkami a dochodami.

Polecam stosować kolory – zielony, jeśli w danym miesiącu udało się wyjść na plus (nadwyżka, którą możesz zaoszczędzić / zainwestować) lub czerwony, gdy zabrakło pieniędzy – czyli gdy wartość wydatków przewyższyła dochody i trzeba było uszczuplić oszczędności lub – uchowaj – sięgnąć po kredyt.

Limity wydatków i ich realizacja

Ta karta jest podobna do poprzedniej, z tą różnicą, że służy do monitorowania naszej dyscypliny w związku z comiesięcznymi wydatkami.

W planowaniu wydatków kluczowe jest wyznaczanie sobie limitów i konsekwentne dążenie do nieprzekraczania ich.

W miesięcznych bloczkach zbiorczo porównujesz sumę zaplanowanych wydatków z faktycznie poniesionymi – bez podziału na kategorie wydatków. Daje to spojrzenie z lotu ptaka, czy i jak często przekraczasz limity i może stanowić bazę do analizy, czy przypadkiem nie narzucasz sobie nierealnych planów.

Nadwyżki finansowe

Ta karta składa się z 2 części. Możemy na niej rozpisać zagospodarowanie nadwyżek finansowych w danym roku.

Na pierwszą część składa się tabela zawierająca 12 wierszy – tyle, ile jest miesięcy. Wpisujemy do jej pierwszej kolumny, ile w danym miesiącu planujemy odłożyć pieniędzy na oszczędności / inwestycje, a w ostatniej – ile pieniędzy faktycznie zostało przez nas zaoszczędzonych.

Każdy wiersz można opatrzyć krótkim komentarzem w kolumnie NOTATKI. Na koniec roku możesz podsumować swój ostateczny wynik, ile udało Ci się zaoszczędzić pieniędzy.

Kolumna na miesiące nie jest uzupełniona – wpisz jako pierwszy taki miesiąc, od którego chcesz zacząć oszczędzanie (nie musi to być wszak styczeń, prawda? 😉 ).

Szablon budżetu domowego - nadwyżki finansowe - plik PDF do druku
Budżet domowy w PDF – karta “Nadwyżki finansowe”

Druga część karty również dotyczy skali rocznej. Zawiera puste etykiety na wpisanie naszych celów oszczędnościowych (np. pieniądze na IKZE, oszczędności na naukę tańca itp.).

Obok nich wpisujemy, ile zaplanowałyśmy zaoszczędzić w danym roku na wskazany cel i ile faktycznie uzbierałyśmy. Kolumnę REALIZACJA polecam uzupełniać przez cały rok na bieżąco ołówkiem, tak, by łatwo wymazywać liczby. Na koniec roku ostateczny wynik można wpisać już normalnie długopisem.

Nie rozróżniałam tutaj, czy oszczędzanie dotyczy celu długoterminowego, czy krótkoterminowego. Przy oszczędzaniu kilkuletnim możesz sobie przy opisie celu oznaczyć go literką D jak długoterminowy i założyć kwotę, którą chcesz uzbierać przez najbliższe 12 miesięcy.

Więcej o strategiach wyznaczania celów finansowych i śledzeniu postępów w oszczędzaniu przeczytasz w artykułach:

Skorzystaj też z ostatniej karty dostępnej w tym pliku PDF budżetu domowego, czyli Metoda S.M.A.R.T. – wyznaczanie celów.

Kategorie – miesięczne limity

Karta dotyczy kategorii wydatków w ujęciu miesięcznym. W nagłówku tabeli wpisujemy miesiąc, który analizujemy, poniżej podajemy kategorie wydatków.

Nie ma tu podziału na wydatki stałe i zmienne, to prosta tabela, nad którą nie trzeba długo główkować. Staraj się wyznaczyć dla swoich wydatków raczej zgrubne kategorie (np. zbiorcza kategoria JEDZENIE zamiast dwóch oddzielnych ZAKUPY SPOŻYWCZE oraz CATERING), a dla wydatków sporadycznych najlepiej utwórz kategorię INNE / POZOSTAŁE.

Obok mamy miejsce na przyjęte miesięczne limity dla każdej z kategorii, kolumnę na pieniądze faktycznie wydane na nią w analizowanym miesiącu oraz kolumnę bilansową.

Karta ta służy także do analizy wyników i zapisania wniosków. Jeśli nie udało nam się osiągnąć w danym miesiącu nadwyżki finansowej, to może okazać się, że są potrzebne działania naprawcze do podjęcia dla danej kategorii wydatków, bo wydajemy na nią za dużo pieniędzy.

Kategorie – tygodniowe limity

Ta karta wydatków jest podobna do poprzedniczki, z tym że tutaj monitorujemy sytuację w ujęciu tygodniowym. Polecam korzystanie z tej karty każdemu, kto ma trudności w utrzymaniu dyscypliny finansowej i wydaje pieniądze na przysłowiowe głupotki… A potem rozkłada ręce, bo nie wie, na co się one rozeszły.

Parto też pamiętać o jednym. Jeśli usiądziesz to sprawdzenia swoich poczynań finansowych raz w tygodniu, zamiast raz w miesiącu, szybciej wyłapiesz niepożądane tendencje i skorygujesz w porę swoje działania, minimalizując straty 😉

Miesięczne wydatki dzień po dniu

Zdecydowanie jest to najprostsza tabela budżetu domowego, która pomoże nam zarządzać wydatkami. Notujemy w niej wydatki dzień po dniu, w rozbiciu na różne kategorie tychże.

Każdy wydatek możemy skomentować w kolumnie NOTATKI. Np. dlaczego dokonaliśmy danego zakupu? W jakich okolicznościach?

Może okazać się, że wydajemy pieniądze kompulsywnie, pod wpływem emocji. Z takim dzienniczkiem łatwiej określimy, co sprawia, że pomimo założonego planu nie potrafimy trzymać wydatków w ryzach.

Budżet domowy do druku - tabela miesięczne wydatki dzień po dniu
Miesięczne wydatki dzień po dniu – prosta tabela budżetu domowego

Miesięczne dochody dzień po dniu

Jedna z przyjemniejszych kart, bo dotyczy tego, ile zarabiamy w ciągu miesiąca.

Podzielona jest na dwie części. Na początku mamy tabelę, w której wpisujemy wszystkie miesięczne “zasilenia” naszego stanu posiadania… A więc nie tylko dochód wynikający z umowy o pracę, ale też np. z odprzedaży nieużywanych rzeczy w Internecie, umów o dzieło, zlecenia, nagród w promocjach bankowych, przyznanych odsetek itp., itd.

Druga część karty koncentruje się na zsumowaniu kwot dochodów według źródeł / kategorii.

Przykład: w tabelce odnotowałyśmy, że doszło w różne dni do 4 transakcji sprzedażowych na naszym koncie w OLX i Vinted (sprzedałyśmy sukienkę, buty, książkę, nieużywane narty itp.). Dlatego w dolnej części wpisujemy kategorię Sprzedaż w Internecie i sumujemy, ile w miesiącu udało nam się na tym zarobić.

Roczne dochody miesiąc po miesiącu

Ta karta stanowi podsumowanie roczne uzyskanych dochodów. Dane do niej nanosimy z 12 kart Miesięczne dochody dzień po dniu. Do górnej tabeli wpisujemy całe sumy miesięczne bez rozbicia na kategorie. W dolnej części wpisujemy skumulowane dochody per kategoria.

Miesięczne wydatki – kategorie

Karta podobna do szablonu Kategorie – miesięczne limity, można je stosować zamiennie. Tutaj jednak nie śledzimy, czy przekroczyliśmy limit miesięczny na daną grupę wydatków, czy też nie – po prostu je odnotowujemy.

Roczne wydatki – kategorie

Tę kartę uzupełniamy na koniec roku, posiłkując się danymi zapisanymi na 12 kartach miesięcznych – albo Miesięczne wydatki – kategorie, albo Kategorie – miesięczne limity. Prócz sum poszczególnym kategorii możemy też zsumować je wszystkie.

Tygodniowe wydatki zbiorczo

Z tą kartą możemy śledzić na przestrzeni tygodnia sumy wydatków dzień pod dniu, bez podziału na kategorie. Każdy tydzień możemy opatrzyć numeracją według tego kalendarza, zakresem dat lub własnym, wymyślonym identyfikatorem.

Podobnie jak w przypadku szablonu Kategorie – tygodniowe limity polecam korzystać z tej karty wtedy, gdy musimy bardziej intensywnie popracować nad swoimi nawykami związanymi z wydawaniem pieniędzy.

Tygodniowe wydatki zbiorczo - szablon PDF - budżet domowy
Tygodniowe wydatki zbiorczo – szablon budżetu domowego

Dziury w budżecie domowym

To karta pomocna w namierzeniu tych kategorii wydatków, w których regularnie wydajemy więcej pieniędzy, niż zakładałyśmy. Pozwala zaplanować takie działania do podjęcia, dzięki którym “załatamy” budżet domowy.

Prócz planu działań do podjęcia możemy tu także odnotować tańsze lub darmowe zamienniki produktów, z których dotychczas korzystałyśmy podczas zakupów.

Jeśli potrzebujesz więcej wskazówek, zajrzyj do tego artykułu:

Nawyki i motywacja w oszczędzaniu

Budżet domowy możemy efektywnie prowadzić tylko wtedy, gdy wyrobimy w sobie odpowiednie nawyki oraz podtrzymamy motywację. Nasze nastawienie do finansów jest tutaj kluczowe. Tematy te znajdziesz dokładnie opisane w poniższych artykułach:

Omawiana karta posłuży Ci do spisania, jakie działania chcesz podjąć, jakie nawyki wprowadzić lub zmienić, by utrzymać motywację do oszczędzania i prowadzenia budżetu domowego. Warto w niej także zapisać, jak i kiedy będziesz siebie nagradzać za postępy, np. po uzbieraniu określonej kwoty na wyznaczony cel finansowy.

Wyjątkowo polecam nie trzymać tego szablonu w teczce czy segregatorze, ale powiesić go sobie w widocznym miejscu jako przypominajkę 🙂

Metoda S.M.A.R.T. – wyznaczanie celów

O różnych technikach wyznaczania celów wspominałam na początku tego wpisu, wraz z podaniem linków do odpowiednich artykułów na blogu. Ta karta ma Ci pomóc wyznaczyć konkretne cele finansowe z wykorzystaniem metody S.M.A.R.T.

Krok po kroku rozpiszesz dzięki niej swój cel, sprawisz, że stanie się on bardziej realny do osiągnięcia. Kartę S.M.A.R.T., podobnie jak poprzedniczkę, dobrze jest trzymać w widocznym miejscu. Tak, by móc do niej łatwo wrócić i utrzymać swoje zaangażowanie w realizację planów na wysokim poziomie.

Budżet domowy – szablon w PDF do pobrania

Gdzie można znaleźć wszystkie opisane szablony budżetu domowego?

Dodałam je do pakietu oszczędnościowego, który zawsze jest dostępny do pobrania u mnie po zapisie na newsletter.

Dla przypomnienia, dotychczas w jego ramach otrzymywało się:

 • listę kontrolną “Mój oszczędnościowy drogowskaz” (formularz do wyznaczania celów krótko i długoterminowych, arkusz analizy posiadanych oszczędności, formularz do analizy błędów finansowych);
 • arkusze kalkulacyjne do budżetowania (rozbudowany całoroczny szablon do prowadzenia domowego budżetu; śledzenia postępów w oszczędzaniu; do obliczenia wartości netto posiadanego majątku);
 • materiały dodatkowe: wzór listy zakupów i tabelę do planowania posiłków.

Teraz do powyższych plików dołączy PDF a kartami do odręcznego prowadzenia budżetu domowego.

Wszyscy dotychczasowi subskrybenci otrzymują ode mnie ten plik PDF w osobnym mailu, jako aktualizację 🙂

Życzę Wam sukcesów w prowadzeniu domowego budżetu – i oby nadchodzący rok był dla nas łaskawszy! 🙂

Pieniądze dla Pań - poradnik - sprawdź ceny!
Podobał Ci się ten wpis? Uważasz go za przydatny?
Będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się nim ze znajomymi!
Możesz też polubić Kobiece Finanse na Facebooku,
zaobserwować mnie na Instagramie lub śledzić na Twitterze!
Wtedy zawsze będziesz na bieżąco z nowymi wpisami,
ciekawostkami, wartymi odnotowania wydarzeniami i poradami 🙂

Absolwentka germanistyki oraz informatyki i ekonometrii. Propagatorka idei edukacji finansowej. Pomaga kobietom zdobyć pewność siebie w obchodzeniu się z pieniędzmi, wspiera je w budowaniu własnej stabilności i niezależności finansowej. Autorka poradników "Pieniądze dla Pań" oraz "Kariera dla Pań". Zawodowo związana z branżą IT, gdzie pracowała jako twórczyni stron internetowych, kierowniczka projektów, scrum master i dyrektorka finansowa.

16 komentarzy do “Budżet domowy do druku – plik z kartami budżetowymi do pobrania i garść praktycznych wskazówek”

 1. chyba wszystko zależy od determinacji i odpowiedniej motywacji, na pewno z takimi planami jest to zdecydowanie łatwiejsze, chociaż ja zamiast kart do druku wolałabym chyba aplikację 🙂

  Odpowiedz
 2. Ja na szczęście potrafię zarządzać budżetem domowym- czasem jestem aż do przesady oszczędna. Uważam, że jest to ogromny plus- dzięki temu póki co nigdy nie mieliśmy problemów finansowych.

  Odpowiedz
 3. Do tej pory nie spisywalam wydatków dzien po dniu, czasami robilam zestawienie miesięczne. Zresztą nie musiałam za bardzo, bo pieniędzy było zawsze na styk (jak to w wielkiej rodzince), a oszczędności to moje drugie imię. Jednak zdecydowalam się na Twój newsletter, bo wiem, że wszystko można doskonalić oraz na horyzoncie pojawiają się środki i pora już na oszczędzanie w innym wydaniu (nie na jedzeniu czy lekach; lecz na przyszłość, na firmę i potrzeby swoje i dzieci)

  Odpowiedz
  • Brawo, brawo! Aż miło czytać takie komentarze 🙂 W takim razie zapraszam do wspólnej przygody z budowaniem swojego bezpieczeństwa finansowego w 2021 roku 🙂

   Odpowiedz
 4. Warto mieć kontrolę nad finansami. Ale mnie zawsze najbardziej odpowiadał tak zwany podział piracki.
  znasz go?
  Łup ( wspólne dochody rodziny) dzieli sie na 3 częsci
  1) idzie dla załogi – na życie
  2) na łajbę – opłaty
  3) skarb – oszczędności

  Odpowiedz
 5. Natknęłam się na Pani super cenny materiał! Pobrałam plik z kartami. Czy do prostego prowadzenia budżetu (miesięczne dochody i rozchody) potrzebne jest zainstalowanie w komputerze jakiegoś dodatkowego programu, aby uruchomić pierwszy czy poszczególne miesiące. Przepraszam za ignorancję ekonomiczną! Nie zdołałam prześledzić wszelkich wpisów, mam bardzo mało czasu. Będę wdzięczna za pomoc, pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Cześć Judyto 🙂 Do prowadzenia budżetu w pliku arkusza kalkulacyjnego z rozszerzeniem .xlsx potrzebny jest program MS Excel (program płatny), dla pliku arkusza z rozszerzeniem .ods – np. darmowy pakiet biurowy OpenOffice (program Calc). Natomiast karty PDF otworzysz w programie Adobe Reader lub Foxit Reader – na każdy miesiąc drukujesz nową kartę i na niej oznaczasz, którego miesiąca dotyczy. Czy pomogłam, czy jeszcze coś podpowiedzieć? Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
   • Dziękuję za precyzyjną odpowiedź. Zainstalowałam program i arkusz jest już aktywny. Cieszę się bardzo i jestem bardzo wdzięczna za pomoc! Serdeczności!

    Odpowiedz
   • Poproszę jeszcze o informację – gdzie wpisuję sumy, bo raz mi się wpisują w tabele i posumowanie, a innym razem nie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie!

    Odpowiedz
 6. Sam zazwyczaj notuje swój domowy budżet w excelu. Myślę że jednak wykorzystam Twoje propozycję jako uzupełnienie arkusza. Jednak łatwiej nieraz sięgnąć i coś zapisać, niż włączyć komputer specjalnie po to, zwłaszcza po ciężkim dniu w pracy, a jak sobie człowiek naodkłada to już w ogóle ciężko się odnaleźć

  Odpowiedz

Dodaj komentarz